zdjęcie Autora

04 maja 2015

Krystian Defer

Metoda dwupunktowa uzdrawiania w świetle fizyki kwantowej

Kategoria: Zdrowie i medycyna
Tematy/tagi: hunakwantoweuzdrawianie

Najnowszym orężem w walce z wszelkimi chorobami, czy to przewlekłymi czy śmiertelnymi, jest bez wątpienia metoda dwupunktowa. Co więcej, ma ona uniwersalne znaczenie. Bez wątpienia jest adekwatna z magią. Z tą jednak zaletą, że nie trzeba poświęcać tyle czasu, praktycznie wielu lat, na zgłębianie jej tajników, co charakterystyczne jest dla magii ceremonialnej, nie trzeba przechodzić wszystkich stopni wtajemniczenia. Jej forma (metody dwupunktowej) jest bardzo prosta i na jej opanowanie potrzeba praktycznie dwóch, trzech lekcji. Opanowanie jej jest zaś podobne do nauki jazdy na rowerze. Na rowerze wystarczy raz się nauczyć jeździć i ta umiejętność wystarczy nam na całe życie. W metodzie dwupunktowej jest podobnie. Jak twierdzę również, metoda dwupunktowa może dotyczyć niemal każdej kwestii, która dotyka człowieka. Czyli można ją zastosować także w finansach, w uczuciach, w karierze zawodowej czy w poprawie stosunków międzyludzkich. Oczywiście metoda ta nie jest w 100% skuteczna. Gdyby tak było, to chyba załamalibyśmy warunki życia na Ziemi, bo oto wszyscy staliby się milionerami, szpitale trzeba by zamknąć, a lekarze straciliby pacjentów, itd. Pewien ład i porządek na Ziemi nie pozwoliłby na takie zmiany.

Ale! Otóż jest ale! Można wiele zrobić, korzystając z tej metody. Wiadomo na przykład, że alchemicy wiele stuleci szukali metody, aby stworzyć złoto. W konsekwencji nie udało im się to z przyczyn wiadomych, ale wynaleziono przy tym porcelanę, która była wówczas równie cenna jak złoto. Więc, rzeczywiście, nie możemy za pomocą metody dwupunktowej zmienić realiów świata, ale możemy stosując ją niejako „wytworzyć porcelanę”, czyli możemy sobie znacznie pomóc. I jest tak zaiste, oto metoda dwupunktowa działa najlepiej w takich sprawach, w których „Świat” jest gotowy i pozwala nam na te zmiany, w których mamy „prawo” dokonać zmiany.

Najczęściej dotyczy to naszego zdrowia, stąd metoda ta jest tak skuteczna w przywracaniu zdrowia. Kto bowiem nam odmówi tego prawa do zdrowia? Z tej przyczyny raczej nie zaleca się stosowania metody dwupunktowej z zamiarem wygrania jakiejś większej kwoty w lotto, bo jest wtedy raczej nieskuteczna. Sam osobiście próbowałem raz czy drugi wykonać taki eksperyment. Lecz, jak zgadujesz słusznie, Szanowny Czytelniku, trud ten był nieskuteczny. Jednakże z formalnego punktu widzenia nie jest to zakazane. Trzeba próbować. Stale próbować. Jeśli w jednym nie skutkuje, to pomoże w drugim. Jedno wiadomo, stosując pewną małą zasadę niejako „higieniczną”, można wiele uzyskać. Ta zasada sprowadza się do zastosowania od czasu do czasu przerwy w jej stosowaniu, podobnie jak stosuje się takie przerwy w pracy z wahadełkiem. Nie dyskwalifikuje to jednak tej metody, bo w życiu nie ma praktycznie żadnej metody działania, która byłaby w 100% skuteczna. Na pewno to tylko wiadomo, że każdy musi umrzeć prędzej czy później.

Metoda ta jest metodą kwantową. To znaczy wykorzystuje ona zjawiska z Poziomu Unitarnego[*] (Pole Kwantowe, Poziom Punktu Zerowego itp.) do realizowania pożądanych rozwiązań. Oczywiście, fizyka kwantowa, choć odkryta dopiero w XX wieku, działała, jeśli tak można powiedzieć, od zawsze, odkąd istnieje świat, przynajmniej w takiej formie, w jakiej znamy go dzisiaj. Jednak głębsze ustalenia, dotyczące funkcjonowania naszych, ludzkich umysłów, częściowo dotyczące nawet naszych dusz i osobowości, oraz doświadczenia ezoteryczne zgadzają się z ustaleniami fizyki kwantowej albo ogólnie mówiąc, rzeczywistości kwantowej. Te narzędzia, które dzisiaj nam daje rzeczywistość kwantowa, były znane i wprzódy, lecz funkcjonowały pod innymi nazwami niż na przykład pojęcia fizyki kwantowej, takie jak: alokalność przestrzenno-czasowa, superpozycja, nieoznaczoność, ziarnistość (kwantowość) czasu i przestrzeni itd. Istnieje uzasadnione podejrzenie, iż źródła magii, i to tych różnych jej typów (magia ceremonialna, chaosu, wysoka i niska magia itd.) należy doszukiwać się w sposobie uprawiania rzeczywistości kwantowej. A więc takie terminy jak: Plan Astralny, Egregory, myślokształty i wiele wiele jeszcze innych można wyjaśnić terminami fizyki (rzeczywistości) kwantowej.

To moje podejrzenie wzmacnia i to, że gdy mówimy o metodzie dwupunktowej, to nie mówimy o tych samych procedurach w każdym przypadku. Praktycznie każdy, kto wykonuje dwupunkt, wykonuje go w sposób autorski i nieco odmienny, powiedzmy, od procedury innego człowieka, który także go stosuje. Potwierdza to w pewien sposób to, iż dwupunkt ma wiele wspólnego z magią. Wszak rodzajów magii jest bez liku. I każdy mag ma także swoje wypróbowane metody magiczne. Co więcej, metody jednego maga będą praktycznie bezużyteczne dla innego maga. Oczywiście, istnieje pewien wspólny kościec, który jest powielany przez wszystkich magów. I w metodzie dwupunktowej także istnieje pewien wspólny rdzeń, którego muszą przestrzegać wszyscy ją stosujący. Różnice istnieją w szczegółach. Ale jednak w dość istotnych szczegółach. W tej publikacji przestawię nie tyle inną, co bardziej rozwiniętą metodę dwupunktową. Wykorzystam w niej cały arsenał wiedzy na temat rzeczywistości kwantowej, działania podświadomości oraz właściwości Pola Serca. Nim to nastąpi, wyjaśnię pokrótce właściwości Pola Serca.

Oto wiadomo, że pole magnetyczne serca jest około 5000 razy silniejsze od pola magnetycznego mózgu i reszty ciała. A samo serce ma niejako własną inteligencję. Znajduje się bowiem w nim siedziba Podświadomości (Ku). Serce stanowi centrum miłości i uczuć wyższych. To wszystko można wykorzystać w metodzie dwupunktowej. Jeśli mowa tu o Podświadomości, to w przypadku metody dwupunktowej chodzi tu głównie o Intuicyjny charakter Podświadomości (Ku). O jej ścisłą korelację z prawą półkulą mózgu. Intuicyjną półkulą mózgu. Logikę trzeba i należy choćby nawet częściowo wyłączyć. O tyle częściowo, iż przecież sama metoda i jej procedura rządzi się żelazną konsekwencją i przyczynowością, więc zupełnie nie odcinamy się wówczas od logiki. Staramy się jednak ją wówczas maksymalnie zawiesić (logikę, rozum).

Jak więc wyglądałaby moja propozycja metody dwupunktowej. Opiszę ją szczegółowo.

Pamiętajmy o tym, że w każdej wersji metody dwupunktowej mamy dwa punkty. Nazwijmy je: (-) i (+). Jeden z tych punktów reprezentuje problem, a drugi brak problemu, ewentualnie rozwiązanie problemu lub inaczej stan pożądany. W Polu Kwantowym, inaczej na Poziomie Unitarnym, dozwolona jest superpozycja stanów, czyli inaczej układ może być naraz w każdym z pojedynczych stanów, a zarazem w kombinacji liniowej tych stanów. Jeżeli my koncentrujemy się na dwóch stanach, na (+) i na (-), możemy mocą swej nadświadomości doprowadzić do superpozycji tych stanów i do splątania kwantowego tych dwóch stanów. Do tego możemy wykorzystać nasz stan świadomy, czyli Lono, czyli naszą uwagę, wystarczy, że wyrazimy takie życzenie powołując się przy tym na naszą Nadświadomość (Kane). Oczywiście, to nie Kane to sprawi, bo nie możemy z poziomu Lono ingerować na Kane, to sprawi nasze Lono i powołanie się na Moc i Potęgę Kane. Co więcej, z fizyki kwantowej wynika, że jeżeli mamy dwa stany splątane kwantowe, to może dojść do takiej sytuacji, że te dwa zamienią się swoim stanem kwantowym. I najważniejsze jest to, że one muszą zmienić stany przemiennie. Wystarczy wiedzieć, że i tu dokona się to wskutek naszej woli (Lono).

Analogia jest tu taka, iż jeżeli istnieją na starcie dwa fotony (albo elektrony) splątane kwantowo, i chociażby poruszały się w potem w przeciwnych kierunkach, jeśli w jednym dokona się zmiana stanu kwantowego, to w drugim, bez względu na odległość, dokona się natychmiast przeciwna zmiana, inaczej mówiąc przeskok kwantowy, czyli (-) zamieni się kwantowo z (+). W metodzie dwupunktowej właśnie korzysta się z tego przeskoku kwantowego. W ten sposób uzyskuje się „uzdrowienie” , jakiejkolwiek by to nie dotyczyło sprawy. Dr Richard Bartlett opisuje w swoich pionierskich książkach, że w ten sposób dokonał wielu wyzdrowień skoliozy: po dwupunkcie następowało zupełne wyprostowanie kręgosłupa u wielu jego „pacjentów”. Owszem, czasami może dojść do tak spektakularnych efektów ozdrowieńczych. Lecz skolioza nie jest związana z jakimiś większymi zmianami patologicznymi. Owszem, rzeczywiście są zmiany kręgów kręgosłupa, ale zabieg dwupunktu czasami nawet jednorazowy może tu pomóc. W przypadku jednak poważniejszych, patologicznych zmian tkanek, jeden zabieg dwupunktu może nie wystarczyć. Lecz już nawet po pierwszym zabiegu widać korzystne zmiany.

W ogólności przy dużych zmianach patologicznych korzysta się także ze wspomnianego już Pola Serca, inaczej Poziomu Serca lub Przestrzeni Serca. Należy tylko po splątaniu kwantowym tych dwóch stanów, czyli (-) i (+), umieścić je swoją wolą (Lono) w Przestrzeni Serca. I bacznie obserwować tam swoją uwagą, co będzie działo się z naszą „chorobą” . Można tak splątane dwa stany „trzymać” w Przestrzeni Serca wiele minut. Co w konsekwencji doprowadzi do skumulowania się efektów działania dwupunktu, do zwielokrotnienia jego efektów korzystnych. To między innymi zauważył inny pionier metody dwupunktowej, dr Frank Kinslow. Dlatego iż Serce jest siedzibą i domem Podświadomości (Ku), więc tego typu procedura uaktywnia działanie i skuteczność całego zabiegu. Po jakimś czasie, być może nawet po wielu minutach (co zależne jest już od indywidualnego przypadku) na zakończenie zabiegu należy dokonać, swoją wolą, owego ostatecznego przeskoku kwantowego, i wyrazić wolę, by punkt związany z (-) przejął wszystkie właściwości „zdrowotne” punktu związanego z (+). Kluczowe zaś zamiany zdrowotne lub w naszym życiu, jak już pisałem w XI. rozdziale, mogą dokonać się natychmiast lub w pewnej nieokreślonej przyszłości, zgodnie z pewnego rodzaju alokalnością czasową, wynikającą z rzeczywistości kwantowej. Dlatego po samym zabiegu najlepiej zapomnieć o nim i zdać się na swoją intuicję i działanie Podświadomości (Ku).

To byłyby teoretyczne podstawy metody dwupunktowej. Lecz, jak pisałem, praktycznie jest wiele odmian tejże. Właściwie każdy może mieć swoją jej wersję. Co podkreśla się prawie wszędzie, u wszystkich autorów książek na ten temat, należy oprzeć się na intuicyjnej, prawopółkulowej stronie rzeczywistości. Oto więc mamy kumulację działania intuicji i Podświadomości (Ku). Aby jednak pokazać Ci, Szanowny Czytelniku, jak to mniej więcej wygląda w praktyce, przedstawię tu moją, autorską wersję. A ty możesz z niej skorzystać lub w dużej mierze możesz na jej podstawie stworzyć własną wersję, lub bazując na teorii tej metody, którą tu podałem, możesz stworzyć całkiem inną wersję metody. Pamiętaj jednak, Szanowny Czytelniku, że nie jest to porada medyczna, tylko pewne dopełnienie.

Oto ona:

Znajdź jakieś miejsce w domu, w którym żaden z domowników nie będzie Ci przeszkadzał co najmniej przez pół godziny. Wyłącz wszystkie media typu radio i telewizor. Usiądź lub połóż się w wygodnej pozycji, ważne by nie krzyżować nóg i rąk, oraz by mieć wyprostowany kręgosłup. A twoim problemem jest na przykład niewydolność nerek. (Przykład wzięty z sufitu, zastąp go własną chorobą.)

Przez chwilę skup się na oddechu. Rytmicznie wciągaj nosem powietrze, wydychaj ustami. Postępuj tak 2 lub 3 minuty. Możesz mieć zamknięte oczy lub otwarte. Wyciągnij przed siebie prawą rękę. Oto wyobraź sobie, że twój kciuk prawej dłoni wyznacza punkt „A”. Punktowi „A” przyporządkuj chorobę nerek. Mocą swej Nadświadomości umieść punkt „A” na Poziomie Unitarnym. (Jeśli nie przemawia do Ciebie pojęcie Poziomu Unitarnego, umieść ten punkt w polu swojej uwagi, cokolwiek by to znaczyło.)

Następnie wyciągasz przed siebie lewą rękę. Niech kciuk lewej dłoni wyznacza punkt „B”. Punktowi „B” przyporządkowujesz punkt w Boskiej Matrycy Rzeczywistości (czyli inaczej na Poziomie Unitarnym), który określa taki stan, w którym twoje nerki są całkowicie zdrowe i sprawne. (Mała uwaga. Na Poziomie Unitarnym, w Boskiej Matrycy Energetycznej znajdują się wszystkie możliwe stany Świata. Możesz więc stamtąd wybrać sobie taki, który będzie dla Ciebie korzystny. W tym wypadku korzystnym stanem będzie fakt posiadania zdrowych nerek.)

Następnie wizualizuj, iż umieszczasz ten punkt „B” na Poziomie Unitarnym. Kolejnym krokiem jest splątanie kwantowe tych dwóch punktów, czyli „A” i „B”. Robisz to tak, iż swoim aktem woli wyrażasz takie pragnienie. Przybliżasz oba kciuki bliżej serca i dokonujesz następnego aktu woli. Wyrażasz pragnienie, aby obydwa te punkty, splątane kwantowo, znalazły się w Przestrzeni Twojego Serca. Teraz powinieneś odczuć powiązanie obu kciuków z sercem, niby jakąś łączność energetyczną, możesz poczuć tę więź, jakby płynęła energia z serca do tych kciuków. Możesz także poczuć, iż z kciuka lewego (punkt „B”) płynie energia do prawego kciuka (punkt „A”). Jeśli początkowo nic nie czujesz, nie przejmuj się, lecz dalej kontynuuj cały proces. W tej pozycji, z kciukami przy sercu, możesz tak pozostać kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut. Jeśli w tym czasie będziesz obserwował połączenie energetyczne między puntami „A” i „B”, to staraj się zachować tę pozycję. Trwaj tak dopóki poczujesz ochotę do ziewania. (Ziewanie zawsze sygnalizuje, iż powinno się dany zabieg już kończyć.)

Zabieg kończy się w ten sposób, że wyrażasz wolę, by dokonał się przeskok kwantowy z punktu „B” na punkt „A”. Oraz z punktu „A” na „B”. Oraz wyrażasz wolę, by punkt „A” przejął wszystkie właściwości zdrowotne punktu „B”. Na zakończenie klaszczesz w obie dłonie, odcinając się zupełnie od procesów energetycznych całego dwupunktu. Potem jak najszybciej staraj się zapomnieć o całym zabiegu.

Powtarzam, że to jest tylko pewna propozycja. Ty sam powinieneś wypracować sobie własną wersję. Można tu jeszcze zaznaczyć, iż przyjęte jest, by punkt „A” znajdował się na prawej dłoni: to może być kciuk, może być któryś z innych palców prawej dłoni. Punkt „B” zaś raczej umieszczany jest na którym z palców lewej dłoni. Ale to też nie jest obowiązkowe. Gdy już opanujesz bardziej całą metodę możesz punkt „A” (czyli (-)) umieszczać bezpośrednio na chorym organie lub tkance. A możesz nawet oba punkty umieszczać w swoich myślach, zupełnie gdzieś abstrakcyjnie, gdzieś w swoich wyobrażeniach. Najważniejsze w tej metodzie jest owo splątanie kwantowe chorego i zdrowego punktu, a następnie dokonanie przeskoku kwantowego, tak by dokonała się przemiana i żeby (-) zamienił się z (+).

Warto by tu podkreślić, że jak już wspominałem, ale teraz to dobitnie podkreślam, należy robić sobie kilkudniowe przerwy w stosowaniu metody dwupunktowej. Ja już to pisałem. Ciała nasze, i to nie tylko te fizyczne, potrzebują pewnego czasu „spokoju”, aby osiągnąć właściwą homeostazę. Będzie tak przy stosowaniu każdej metody medycyny naturalnej. Jest tak także przy metodzie dwupunktowej, nawet jeśli jej nie będziemy stosować dla poprawy stanu zdrowia. Mnie osobiście dosyć dziwnym się zdaje, iż tej zasady nie stosuje się w przypadku alopatii (medycyna klasyczna). No ale to już jest osobna kwestia i nie leży ona w temacie tej publikacji.

Jest też ważne to, Szanowny Czytelniku, zwłaszcza gdy jesteś młodym człowiekiem i wydaje Ci się, że chwyciłeś teraz byka za rogi i masz oto receptę na rozwiązanie wszystkich twoich obecnych i przyszłych problemów, żebyś jednak starał się zachować umiar. Potrzeba nieco rozsądku w stosowaniu tej metody, bo inaczej - ja Cię, broń Boże, nie chcę negatywnie programować - Świat, albo inaczej Natura, i tak upomni się o swoje.

Raczej staraj się dokonywać ewentualnych pozytywnych zmian powoli i stopniowo. Zbyt naciągnięta gumka może bowiem pęknąć i uderzy Cię między oczy. Istnieje takie prawo, które niejako odkryłem dla siebie. Takie oto, iż w miarę świeże choroby (lub problemy) można, a nawet należy uleczyć szybko, ale te stare choroby, stare problemy, najlepiej leczyć wolno, acz systematycznie. Bierze się to stąd, iż stare choroby zakorzeniają się głęboko w naszych strukturach i są niczym tocząca się kula śniegowa. Czyli zakorzeniają się w ciele, w Podświadomości, w pamięci mózgowej i komórkowej, w naszych nawykach i odruchach. Niełatwo je stamtąd później wykorzenić. Trzeba wręcz przebić się przez te zewnętrzne warstwy, te które nadrosły nad głównymi przyczynami choroby. Nadrosty te mają z reguły charakter patologiczny oraz energetyczny. Często to dotyczy tkanki nerwowej. Lekarzom trudno takie sprawy leczyć. Więc czasami mówią swym pacjentom, iż trzeba z tym żyć.Przypisy

[*] Poziom Unitarny – autor proponuje dokonanie podziału rzeczywistości fizycznej na dwa poziomy, na Poziom Unitarny oraz na Poziom Rzeczywisty. Poziom Rzeczywisty to inaczej poziom , na którym dokonujemy pomiarów wszelkich wielkości rzeczywistych, w którym bytujemy. Bowiem pomiary mają wartości liczb rzeczywistych. Poziom Unitarny zaś to poziom kwantowy, poziom Unitarnych obserwabli. Nazwa Poziom Unitarny bierze się stąd, iż operatory te (obserwable) są unitarne, bowiem ich wartości własne są liczbami rzeczywistymi. Jednak prawa rządzące Poziomem Unitarnym są całkowicie odmienne od praw fizyki klasycznej. Więcej na ten temat w moim ebooku pt. „Mag jest w tobie”.


Korekta przez: Radek Ziemic (2015-05-06)


komentarze

1. Dziekuje :) • autor: Nierozpoznany#84732015-05-04 23:26:16

Hmmm, zadzialalo prawo przyciagania :) W ostatnim czasie zainteresowalam sie ta metoda i korzystam z pomocy w grupach tematycznych zwiazanych z dwupunktem. Panski opis sposobu na wykonanie ′dwupunktu′ jest dla mnie na tyle zrozumialy, ze z pewnoscia wyprobuje go sama. Dziekuje jeszcze raz za podzielenie sie wiedza, bez kosztownej oplaty :) Pozdrawiam
[foto]

2. Zachęcająco, ale: • autor: Przemysław Kapałka2015-05-05 08:31:33

Opis metody brzmi zachęcająco, być może spróbuję. Ale mam parę drobnych uwag:

 Na rowerze wystarczy raz się nauczyć jeździć, i ta umiejętność wystarczy nam na całe życie.

Kiedy po kilkunastu latach przerwy wsiadłem na rower, okazało się, że jadę, ale potrzebuję całej drogi. A więc nie do końca jest to prawda :)

Na pewno to tylko wiadomo, że każdy musi umrzeć prędzej czy później.

Są tacy, którzy by się z tym nie zgodzili. Przykład? Książka Rozmowy z Bogiem.

Niemniej artykuł dobry i zachęcający.

[foto]

3. Metafory magii. Ku, Kane, Lono. Dr. • autor: Wojciech Jóźwiak2015-05-05 09:50:50

(1) Kiedy dawno temu zaczynałem zaznajamiać się z magią, także tą leczącą, przeważały w niej metafory z psychologii: mówiło się o skupieniu, koncentracji, uwadze. Następnie weszły metafory buddyjsko-tantryczne: mówiło się o wizualizacji. Potem doszła huna, więc w wewnętrznym krajobrazie magów pojawiły się Aumakua i Unihipili. Z fizyki głównie była brana metafora energii; brana niezgodnie z fizyką, bo energia w fizyce jest jedna i na tym polega siła tego pojęcia; nie ma „różnych energii” i nie są one „kolorowe” czy jakieś. Można powiedzieć, że pop-magia wymyśliła własne pojęcie energii. Teraz (tzn. od iluś lat) wkraczają metafory z fizyki kwantów. Jeśli działają, to są dobre. W magii jedyną miarą jest skuteczność. Ale przy tym doradzałbym szacunek dla oryginalnych pojęć i dla oryginalnej nauki, czyli fizyki kwantów. Ponieważ właśnie ten oryginał jest źródłem metafor!

(2) Przydałoby się wyjaśnienie, co to są te (ci?) Ku, Kane, Lono. W Sieci znalazłem je jako bogów hawajskich, ułożonych w schemat 10 punktów wzorowany na kabalistycznym drzewie życia – ale Autor używa tych terminów w innym sensie. Prośba do Autora lub w ogóle kogoś, kto się na tym zna, żeby nam objaśnił.

(3) Drobna uwaga redakcyjna. Amerykanie dodają skrót „Dr.” (z dużej litery i z kropką!) przed nazwiskiem lekarzy. U nas podobne „dr” (z małej i bez kropki) oznacza tytuł naukowy i stosowane jest tylko w formalnym kontekście, np. gdy chodzi o autora pracy naukowej. Amerykańskie użycie „dr” Europejczyka razi.

4. odpowiedź • autor: Nierozpoznany#15542015-05-05 10:10:51

Ta uwaga co do umiejętności jazdy na rowerze, to była raczej metafora. Przecież człowiekowi może się zdarzyć wylew do mózgu albo udar i wtedy może stracić wszystkie umiejętności, w tym umiejętność ojczystej mowy. Jeśli chodzi zaś o tytuły naukowe, być może ja robię błąd ortograficzny, ale te duże "Dr" przed nazwiskiem Bartletta, to wynikało tylko z tego, iż był to początek zdania. A ja raczej preferuję europejską konwencję używania tych tytułów. Jeśli zaś chodzi o używanie pojęć rodem z Huny, to wynika to stąd, iż ten artykuł, był w dużej mierze streszczeniem jednego z rozdziałów mojego ebooka- "Mag jest w tobie". A w tej publikacji dość obszernie omawiam te terminy. Zaś teraz dla wygody proszę to traktować, iż terminy: Ku, Lono, Kane, odpowiadają mniej więcej terminom europejskim, a ściśle psychologi, w tej samej kolejności: Id(podświadomość), Ego(świadomość), Superego(nadświadomość). Pozdrawiam
[foto]

5. Dr • autor: Wojciech Jóźwiak2015-05-05 11:18:47

O tym "dr / Dr." napisałem nie żeby wytykać błąd, tylko dlatego, że jest to kłopotliwy szczegół i sam miewa/łe/m problem, jak to przenieść do polskiego.

6. super • autor: Nierozpoznany#81992015-05-05 11:24:37

z metodą 2P spotkałam się już na szkoleniu, jednak ten artykuł bardzo pomógł w  spojrzeniu trochę z boku i bardziej na "trzeźwo". Naprawdę bardzo dziękujęMagda  
[foto]

7. dwupunkt • autor: Arkadiusz2015-05-05 11:49:44

Na pewno metoda dwupunktowa ma swoje plusy: porzucenie ciągłego myślenia o jakimś problemie (czyli 3. obwód neurologiczny - "semantyczny", wg. terminologii T. Leary) może pozwolić wchodzić w 5. obwód neurologiczny - "neurosomatyczny", czyli obwód umysł - neuroprzekaźniki - system immunologiczny - ciało, co pomaga zwalczać choroby. Przebywanie w bezstresowym, luzackim 5. obwodzie podobno zapewnia życie bez chorób. Nie mam natomiast pewności czy zwykły śmiertelnik może po warsztatach z dwupunktu (byłem na nich) wejść w 8. obwód neurologiczny - "nielokalny obwód kwantowy", w którym dzieją się cuda. Ja nie wszedłem głęboko w praktykę dwupunktu, nie miałem z kim poćwiczyć, rodzina patrzyła na mnie jak na wariata. Aktualnie wystarczy mi przyjmowanie tego co życie przyniesie jako czegoś co właśnie mam przeżyć i nie próbuję jakoś specjalnie manipulować rzeczywistością by ją "sztucznie" podkręcać. Bo może trzeba brać życie takie jakie jest? Ale wszystko płynie, więc może jeszcze popróbuję, mam nawet książki dr. Kinslowa, pewnie poczytam. Ciężko wyrwać się z 3. obwodu ;-)
[foto]

8. Warsztaty z dwupunktu • autor: Wojciech Jóźwiak2015-05-05 11:56:09

>>>po warsztatach z dwupunktu (byłem na nich)
Arkadiuszu, napisz coś więcej o tych warsztatach! Do Taraki. Najlepiej jako odcinek multibloga "Głos wolny".
[foto]

9. chętnie spróbuję • autor: Arkadiusz2015-05-05 12:08:06

w wolnej chwili, pokonać opór materii, napisać więcej niż kilka zdań ;-)

10. źródło choroby • autor: Nierozpoznany#15542015-05-05 18:14:20

To jest stary spór,jak stara jest psychologia, pomiędzy behawiorystami i ich oponentami, gdzie leży źródło choroby, źródło zachowań. Behawioryści są na pewno zdania, że nawyk jest drugą naturą człowieka. I trudno z tym polemizować. Ale sytuacja nie jest taka prosta. Bo jeśli mówimy, że nawyki to nasza głowa, to pamiętamy, że wszystko, cały świat, jest nam dany do oglądu własnie przez naszą głowę.Są różne interpretacje metody dwupunktowej. Niektórzy stosują ją bardzo intuicyjnie, nawet za bardzo nie wnikając w "fizykę" tego zjawiska, tej metody. Ta moja propozycja jest chyba maksymalnie zracjonalizowana, jak tylko się da. Nie twierdzę, że to moja zasługa. Opieram się bowiem na innych popularyzatorach metod medycyny naturalnej i medycyny kwantowej, na przykład na dr. Goswami, czy dr. Kinslowie, itp. Faktem jest jednak, iż nigdzie nie spotkałem się z podobną i tak szczegółową i racjonalną interpretacją metody dwupunktowej. Czyżby Magia w naszych czasach miała zostać całkowicie odarta ze swej tajemniczości? Czyli z tego właściwie, co tyle wieków było jej jedną z głównych zalet.    
[foto]

11. Leworęczność • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-05-05 21:22:34

"Można tu jeszcze zaznaczyć, iż przyjęte jest, by punkt „A” znajdował się na prawej dłoni: to może być kciuk, może być któryś z innych palców prawej dłoni. Punkt „B” zaś raczej umieszczany jest na którym z palców lewej dłoni. Ale to też nie jest obowiązkowe.". Czy dla osób leworęcznych nie jest wskazane odwrotne zastosowanie dłoni?

12. Mysle ze Metoda 2P dziala w miare dobrze • autor: Nierozpoznany#61032015-05-05 21:35:26

natomiast odwolywanie sie do kWANTOWOSCI budzi we mnie mieszane uczucia.

Co roku powstaje ze dwie, trzy rewelacyjne NOWE metody, zazwyczaj w USA.

Czy to Theta Healing, czy Quantum Fiusion, czy znowu jakis inny bies co to genetyke cala zmienia na lepsze. Slowa kody teraz to Kwant i DNA a tak naprawde to nihil novi.

wszelkie medytacyjne metody, uzdrowienia, szamanizm, sa kwantowe, zmieniaja DNA, tak zwykla medytacja potrafi wlączyć i wyłaczyć geny i uzdrowic z wielu chorób.

Jakos nie widze nic nowego w starych metodach, w ich nowych kwantowych opakowniach.


[foto]

13. Metafora a magia • autor: Wojciech Jóźwiak2015-05-05 22:09:00

JAK działa magia, nie wiemy. Między działaniami magicznymi a efektami nie ma uchwytnego związku przyczynowo-skutkowego. Efekty działań magicznych dla racjonalisty wyglądają jak przypadek. Np. lekarz po powtórnym badaniu mówi: "Nic tutaj nie widzę. Widocznie pierwszy test przeprowadzono błędnie." (A ten pierwszy wykazywał nowotwór.)
Skoro nie wiemy, jak działa magia, to również nie wiemy, co w samym działaniu magicznych działa (pociąga efekty) i dlaczego. "Coś" masz zrobić ze swoim umysłem (albo: w swoim umyśle), żeby wejść w rezonans z czymś, co wydarzy się za jakiś czas. Dlatego działania magiczne są próbami nawiązania tego rezonansu. Lub: zbudowania "kanału" między "tu i teraz" i pewnym pożądanym "gdzieś, za jakiś czas". Ten kanał buduje się za pomocą metafor. Taką metaforą jest odwoływanie się do "bóstw magicznych". Albo do "duchów". Ponieważ ludziom XIX wieku łatwiej niż w bóstwa jest uwierzyć w fizykę kwantową, to używa się metafor kwantowych. Oczywiście nie do sprawdzenia jest, czy faktycznie jakieś zjawiska kwantowe zachodzą. Zakończę przypomnieniem słów mojej nauczycielki chodzenia po ogniu: "wyobraź siebie, że potrafisz".
Przypomnę dwa moje teksty: http://www.taraka.pl/cosechcial
i http://www.taraka.pl/cosechcial_jako_cwiczenie_mentalne .

14. podziękowania • autor: Barbara2015-05-05 23:10:47

Dziękuję za prosty opis. dziękuję także przy okazji Arkadiuszowi. Dzięki Panom metoda stała się wyrazistsza (może prostsza).
Próbuję od jakiegoś czasu. Problem, że metodę poznałam dzięki książkom F.J.Kinslowa (omijam Dr) oraz filmom na YouTube i trochę byłam zniechęcona zbyt mało wyraźnym odczuciem energii  Jednak efekty były (mam nadzieję, że to dzięki metodzie) gdy zastosowałam je wobec bliskiej osoby - od długiego czasu staramy się zniwelować jej bóle nóg. Nie mówiłam jej, że próbuję metody na jej nogach, jednak przez pewien czas spała bez konieczności wstawania i brania środków przeciwbólowych. Ufam, że coś w tym jest. natomiast gorzej  jest gdy próbuję w stosunku do swoich problemów - nie wychodzi. Może przez nadmierne emocje. Wierzę, że praktyka czyni mistrza. Skoro wiara w ho′oponopono przełożyła się na konkretne zmiany to i tą metodą pewnie się uda. Jeszcze raz dziękuję - cieszę się gdy magia sprawdza się w życiu.
[foto]

15. interpretacja wieloświatu fiz. kwant. • autor: Arkadiusz2015-05-06 09:15:24

Kwantowa rzeczywistość to rzeczywistość prawdopodobieństwa. W każdej sekundzie przemieszczamy się z jednej aktualnej rzeczywistości do najbliższej prawdopodobnej rzeczywistości. Jeśli sobie siedzimy na kanapie to nawet nie zauważamy tego przeskoku, gdyż ta aktualniejsza rzeczywistość jest niemal identyczna jak poprzednia. Przejście do tej nowszej rzeczywistości nie wymaga od nas wysiłku świadomości, nie musimy pokonywać niemożliwości prawdopodobieństwa. Dopiero jak wydarzy się coś wyraźnie odmiennego zauważamy przejście do nowej sytuacji. Gdyby ta nowa sytuacja (rzeczywistość) nam się nie podobała - ból głowy, wypadek itd. - i gdybyśmy chcieli przenieść się do jakiejś bliskiej równoległej rzeczywistości, w której nie ma tego przykrego wydarzenia, to musimy pokonać rachunek prawdopodobieństwa - przestrzeń między bardziej oddalonymi prawdopodobieństwem rzeczywistościami. Jeśli uznajemy, że istnieje tylko tzw. "rzeczywistość uzgodniona", w której jabłko spada tylko w dół, nie istnieją podróże poza ciałem, nie można chodzić po wodzie, uzdrawiać się z raka, to nie przekroczymy rachunku prawdopodobieństwa. Aby przekroczyć oddalone prawdopodobieństwem rzeczywistości musimy uwierzyć w istnienie świadomości kwantowej, tworzącej naszą własną rzeczywistość subiektywną, pozwalającą na przeskoki. Każde doświadczenie podważające istnienie "rzeczywistości uzgodnionej", mistyczne, szamańskie, kwantowe, i inne, zbliża nas do świadomości kwantowej. Nasz umysł jest stwórcą naszej rzeczywistości i jest w nim tyle możliwe, na ile pozwala na to nasz wewnętrzny rachunek prawdopodobieństwa. Gorące pragnienie, serce, wiara, zapał, wyobraźnia, wyciszenie wewnętrznego sceptyka i naszych blokad, potrafią zburzyć mury nieprawdopodobieństwa. Jak mawiał Chrystus to nie ja cię uzdrowiłem, ale twoja wiara. Idź ale nie mów nikomu.

16. Magia a fizyka kwantowa • autor: Nierozpoznany#15542015-05-06 09:40:33

Co do tego , czy punkty A i B mają być koniecznie na prawej i analogicznie na lewej ręce, to przypuszczam, że jest to związane tylko pewnym zwyczajem, tradycją. Jeśli można mówić o jakiejś tradycji dla dwupunktu, skoro jest to tak świeża i nowa metoda. Nie ma to żadnego , chyba, większego znaczenia. Bowiem równie dobrze te dwa punkty można rozpatrywać w wyobraźni. Magia rozpatrywana w tradycyjnym, deterministycznym pojęciu, kiedy to wymagamy, iżby przyczyny były wystarczające i dostateczne, na pewno nie jest zrozumiała. Nie można jej wtedy wytłumaczyć. Bo w tym kontekście te same przyczyny muszą powodować te same skutki. A przecież sam sens i istota Magii temu przeczy. Należy koniecznie odrzucić determinizm, stwierdzić, że skutki mogą a nie muszą się dokonywać. Wówczas to można znaleźć pewnego rodzaju zrozumienie dla procesów , w tym także niejako dla Magii.   
[foto]

17. @Arkadiusz Obserwator • autor: Radek Ziemic2015-05-06 20:44:29

Czyli jak uwierzę w rzeczywistość kwantową, to będę mógł przenieść się z jednego pokoju do drugiego bez wstawania z krzesła? I będę lewitował? Zna ktoś kogoś, kto uwierzył i lewitował?
Ja się mylę, czy unika się tutaj (w artykule, oczywiści) takich terminów, jak sugestia itp. 
[foto]

18. Lewitacja i inne magikalia • autor: Wojciech Jóźwiak2015-05-06 20:53:40

Radku, jeden mag uruchamia Moce wierząc, że wprowadza zmiany w świecie na poziomie kwantowym ("unitarnym"), drugi wierząc w usłużne mu bóstwa lub duchy, trzeci -- wierząc, że jest podatny na sugestię. Miarą magii jest to, że PRZYPADKOWO, jakby, działa.
W magii wszystko jest als ob.
Lewitował Daniel Donglas Home.
[foto]

19. Wojtku • autor: Radek Ziemic2015-05-06 21:01:05

Skutek magii jest też "jak gdyby"? A wiesz, że starotestamentowi mędrcy żyli po kilkaset lat? Sugestia jest pewną prawidłowością psychologiczną. Działa tu pewna wprawa, jak w rzucaniu piłki do kosza. Gotowaniu zupy. (Gotowanie zupy to magia dopiero!) Wszystkie nagrania z lewitacji Home′a uległy zniszczeniu. 
[foto]

20. Jacy starotestamentowi mędrcy? • autor: Wojciech Jóźwiak2015-05-06 21:07:22

Przecież to propagandowe baśnie. (Nie rozumiem tego argumentu.)

21. "Gorące pragnienie, serce,... • autor: Nierozpoznany#61032015-05-06 21:46:30

"Gorące pragnienie, serce, wiara, zapał, wyobraźnia, wyciszenie wewnętrznego sceptyka i naszych blokad, potrafią zburzyć mury nieprawdopodobieństwa."

Na tym opieraja sie mniej wiecej wszelkie metody uzdrawiania, jednak zarowno 2P i inne czasem dzialają, czasem nie, dla pewnych ludzi działają, dla innych nie.

Czyżby za malo wiary? Raczej nie, myślę ze należy wziąć pod uwagę prawo Karmy,
Otrzymac ukierunkowanie, zrobic to co powinsmy najpierw i wtedy wszelkie metody zadziałają za kazdym razem.

Inaczej mówiąc ludzie dla ktorych te czy inne metody dzialają zarobili na to aby pozbyc sie takich czy innych uciążliwosci.


22. kwantowe ppziomy • autor: Nierozpoznany#15542015-05-06 22:21:31

Nie istotne jest jak nazwiemy ten poziom,na którym dzieją się te cuda,jak superpozycja stanów,czy splątanie kwantowe,gdzie czasoprzestrzeń jest ziarnista,czyli nie ciągła. Czy ją nazwiemy Poziomem Punktu Zerowego, Polem Kwantowym lub jeszcze inaczej. Do wszystkich sceptyków mojej inyerptetacji dwupunktu postuluję,by wypróbowali dwupunkt. A potem podzielili się wrażeniami. Ja rozimiem, że ci, co traktują dwupunkt,jako wynik synchronizacji półkul mózgowych, może moja interpretacja być fałszywa. Ale zapominają oni, iż dwupunkt to działanie alktywne,to zamiana problemu w jego rozwiązanie. Jak to można wytłumaczyć tylko sunchrpnizacją półkul. Ppzdrowienia,ps. przepraszam za błędy,ale piszę ze smarfona
[foto]

23. @Wojtku @Karolu • autor: Radek Ziemic2015-05-06 22:31:48

Wojtku. Argument z kilkusetletnimi starotestamentowymi mędrcami jest analogiczny do argumentu z lewitacji Home′a. Wyjaśniam, że żartowałem. Chciałem powiedzieć, że też. No ale nie wiem, czy mogę. :-)

Karolu. "Gorące pragnienie, serce, wiara, zapał, wyobraźnia, wyciszenie wewnętrznego sceptyka i naszych blokad, potrafią zburzyć" to jest psychologia motywacyjna, pewnie jakiegoś lepszego rodzaju, ale i tak nadal nie jest to fizyka kwantowa. Skądinąd przeczytałbym jakiś porządny artykuł, jak to zrobić. Nawet więcej niż jeden.

Wiadomo, wiara góry przenosi, ale czy kto widział górę przeniesioną przez wiarę?24. @Radek • autor: Nierozpoznany#61032015-05-06 22:57:30


chyba nie przeczytałes mojego postu do konca:) właśnie pisze ze wiara to za mało.

@Kristian "zamiana problemu w rozwiązanie" dokładnie tak to wyglada u Silvy

patrząc na "chorą" część ciala wyobrażasz sobie tą częśćią ciala "zdrową"

25. silva • autor: Nierozpoznany#15542015-05-06 23:44:54

Oczywiście metoda Silvy jest doskonałym przykładem skutecznej metody. To że dawniej stosowano metody kwantowe,to tak jak u Moliera w Mieszczanin szlachcicem. Bohater dość późno dowiedział się, że całe życie mówił prozą. Pozdrowienia
[foto]

26. rewolucja cybernetyczna - patrz pkt 10 • autor: Arkadiusz2015-05-07 09:07:23

1. Zgodnie z teorematem Bella każda cząsteczka we wszechświecie znajduje się w ciągłej komunikacji szybszej od prędkości światła z wszystkimi innymi cząsteczkami. Jak dotąd nie obalono matematycznych wzorów teorematu.
2. Szczególna teoria względności wyklucza komunikację szybszą od prędkości światła.
3. Aby pogodzić obie teorie trzeba uznać, że przedmiotem komunikacji nie jest energia, lecz informacja, świadomość.
4. Ewolucja życia, w tym przypadku człowieka, to ewolucja przystosowania się do rosnącej ilości dostępnej informacji, aż dojdziemy do stanu świadomości, w którym będziemy potrafić komunikować tak jak podaje teoremat Bella.
5. Najpierw około 3,4 mld lat temu wraz z jednokomórkowcami pojawił się pierwszy obwód neurologiczny - obwód przetrwania biologicznego. Proste informacje: zbliżanie - ucieczka.
6. Potem wraz z pojawieniem się kręgowców około 500 mln lat temu pojawił się drugi obwód emocjonalno-terytorialny. Informacje bardziej skomplikowane: miejsce osobnika w grupie, dominacja - uległość.
7. Język, myśli pojawiły się około 100 tys. lat temu. To 3. obwód semantyczny.
8. Około 30 tys. lat temu pojawił się pierwszy homo sapiens z 4. obwodem moralno-seksualnym. Pierwsze 4 obwody mają wszyscy ludzie. Kolejne obwody, operujące coraz większą liczbą informacji w sposób coraz bardziej skomplikowany i zaawansowany pojawiły się już w czasach historycznych, znanym z książek. 
9. Piąty z kolei obwód to holistyczny obwód neurosomatyczny (związek ciało-umysł). Szósty - kolektywny obwód neurogenetyczny (archiwa genetyczne, pamięć DNA, skrypt genetyczny dla przyszłej ewolucji, archetypy, kronika Akaszy?), Siódmy obwód metaprogramowania (samoświadomość umysłu, świadomość Obserwatora, wielości jaźni, tuneli rzeczywistości - przeskoki między nimi). Ósmy ostatni (jak na razie?) to nielokalny obwód kwantowy, gdzie informacje przemieszczane są z prędkością szybszą od światła. Nasz mózg to biokomputer, który łączy się z nielokalną informacją będącej tu, tam, kiedyś, wkrótce.
10. Wciąż nie wiem, czy dwupunkt to element matrycy energetycznej czy bardziej matrycy informatycznej, tak jak tu opisałem, działającej na obwodzie kwantowym, ewentualnie metaprogramowania. Możliwe, że wraz z przyśpieszającą wykładniczo ewolucją informatyczną drastycznie będzie rosła liczba ludzi potrafiąca czynić takie cuda. I że będziemy nazywać je cudami czy magią dopóki dogłębnie nie zrozumiemy mechanizmów ewolucji świadomości.
11. I co oznacza istnienie na tak wysokich obwodach? Umniejszenie znaczenia pierwszych zwierzęcych obwodów. Porzucenie własnej indywidualności, poczucie własnej nielokalności, poczucie jedności wszystkich ze wszystkimi, świadomość bycia wszystkim - bogiem?

27. Szybciej niż światło • autor: Nierozpoznany#15542015-05-07 09:36:07

Otóż dwa byty związane,splątane kwantowo należy traktować jako całość, jako jedność,jako jeden byt, stąd to wrażenie działania na odległość z szybkością większą niż światło,bo zmiana jednej jego części powoduje automatycznie zmianę drugiej, lecz jest to więc tylko wrażenie na Poziomie Rzeczywistym, iż załamana jest prędkość światła. Trudno to sobie na pewno wyobrazić. Ale trzeba także pamiętać procesy te dzieją się w Polu kwantowym, tam zaś działają funkcje, operatory i liczby zespolone. Każdy pomiar, każda liczba rzeczywista jest zarazem zespoloną, lecz nie każda liczba zespolona to liczba rzeczywista. Analogicznie, nie każdy proces w Polu Kwantowym, to proces, który można wyjaśnić zwykłą klasyczną (Rzeczywistą) fizyką. Dwupunkt to proces na poziomie Pola Kwantowego. Ale to przecież już Platon przytoczył przykład cieni w Jaskini Platońskiej. Nasza Rzeczywistość, czyli ów Poziom Rzeczywisty, to właśnie takie cienie w Jaskini Platońskiej, Pole Kwantowe to zaś to to co zakryte.  Czy to jest element matrycy energetycznej? Chyba tak. Tym bardziej, iż informacja i energia to to samo.
[foto]

28. informacja to informacja • autor: Arkadiusz2015-05-07 10:10:00

"Informacja to informacja, a nie materia ani energia" (Norbert Wiener, twórca cybernetyki) i tu jest ten myk: informacja jest nielokalna, co może opisywać świadomość kwantową. 
Czytałem w książce "Boska matryca" G. Braddena o doświadczeniach, które potwierdzały reakcję serca osoby patrzącej na wyświetlane obrazki ułamki sekund wcześniej niż były wyświetlane. Dlatego piszę o pewnego rodzaju komunikacji przekraczającej czas i przestrzeń (teoremat Bella).
[foto]

29. Fizyka a metafora. Splątanie i dekoherencja • autor: Wojciech Jóźwiak2015-05-07 10:18:01

Panowie, trzeba bardzo uważać, gdzie się mówi fizykę, a gdzie się mówi metaforę.
Metafora będzie (jakoś) słuszna również wtedy, gdy wynika z błędnej lub błędnie zastosowanej fizyki. Np. mówimy, że ktoś (zwykle pewna młoda kobieta) na kogoś (zwykle na mężczyznę) wywarła "magnetyczny wpływ", chociaż z punktu widzenia fizyki żadne mierzalne pole magnetyczne w takich przypadkach nie działało i nic nie miało do rzeczy.
Mylenie metafory (wziętej) od fizyki z samą fizyką to dobry sposób, żeby skompromitować metaforę.

"informacja i energia to to samo" -- NIE TO SAMO. Również nie to samo przy metaforze :)

I jeszcze jedno. Przy wszelkich próbach zastosowania pojęć i wyobrażeń branych z fizyki kwantowej trzeba pamiętać, że oprócz kwantowego splątania, czyli powstawania i istnienia rozległych obiektów kwantowych, działa przeciwstawny proces: dekoherencja, czyli niszczenie i rozpad kwantowych całości. Choćby z banalnego powodu chaosu cieplnego, czyli nie-zerowej temperatury.

30. Informacja • autor: Nierozpoznany#15542015-05-07 10:23:10

No formalnie to nie to samo, lecz informacja jest przenoszona przez energię. Powtórzę ,że finalne procesy na Poziomie Rzeczywistym mogą takie być, iżby na przykład została złamana prędkość światła. Bo nasz poziom Rzeczywisty jest "uboższy"( w dużym cudzysłowiu) od Poziomu Kwantowego. Niech przykładem będzie nadprzewodnictwo w niskich temperaturach, lub nadciekłość. Ja wiem, że kogoś to może razić tak fizyczne i potwierdzone przykłady, które jednak w samej rzeczy nie można wyjaśnić na Poziomie Rzeczywistym. 
Ta metafora Jaskini Platońskiej i Cieni, to jak najbardziej, Panie Wojtku, część fizyki. Właśnie moim zdaniem fizyki kwantowej.
[foto]

31. @Arkadiusz (obserwator) • autor: Radek Ziemic2015-05-07 12:57:21

Powoli zaczynam rozumieć, bo Twój komentarz porządkuje pomieszanie języków, do którego doszło w artykule. Zapytam zatem tak. Mamy tu do czynienia z różnymi metodami/opisami rzeczywistości. Fizyką kwantową (która jest teoretycznym gwarantem dowolnej zmiany i zastępuje Boga albo inne Stwory), neurofizjologią, teorią ewolucji i codzienną pragmatyką. Skąd wiemy, że te poziomy rzeczywistości ze sobą, powiedzmy, współpracują?

Czy cały ten dwupunkt to nie jest próba mieszania (wirtualnego mieszania) chochlą w rzeczywistości kwantowej? (Albo - bez metafor - zwykłe wykorzystanie pewnej teorii, niekoniecznie z jej zrozumieniem, do zabaw parapsychologicznych, które mogą "bawiącym się" przynieść korzyści. W końcu jest wielu, którzy chcieliby powtórzyć sukces "Sekretu").

I trochę praktyki. Dwa przykłady (teoretyczne). Najpierw wykorzystam dwupunkt do tego, by Scarlett Johannson przyjechała do Pana Krystiana Defera, zaproponowała mu małżeństwo i by on się zgodził. (Postanowiłem nie być zbyt genderowy, niech będzie tradycyjnie.)

Drugi przykład. Pragnę, by wyginęła jakaś rasa, jakieś plemiona. (Naziści robili to bez dwupunktu, jak wiemy, ale my dzięki dwupunktowi nie będziemy musieli się trudzić.) Dla jasności dodam, bo ludzie są różni - że w drugim przykładzie niczego takiego nie pragnę.

I już całkiem serio - czy ta dyskusja tutaj i ten artykuł to "na poważnie", czy też, jak powiedział pewien kogut, zapytany przez kurę, dlaczego z nią chodzi: "dla jaj"?

Doceniam zarazem niebywałą erudycję teoretyków dwupunktu, bo spece od fizyki kwantowej, psycholodzy, neurofizjolodzy itd. Omnibusy.

Poza podanym przykładem z bananami pod artykułem Arkadiusza ktoś wykorzystał już dwupunkt?

Pytam o te sprawy, bo wypowiedzi Arkadiusza pokazują, że można o nich mówić po ludzku, a nie - "ezoterycznie". (Podkreślę, bo ludzie są różni: cudzysłów).
[foto]

32. @sceptyk • autor: Przemysław Kapałka2015-05-07 13:09:05

Pamiętaj, że poza Twoim dwupunktem istnieje jeszcze wolna wola ludzi, w których życie chcesz ingerować, inercja układów, być może zabiegi innych ludzi (w tym być może dwupunkty) i cała masa innych zjawisk. I wtedy jest to zwyczajne siłowanie się.
[foto]

33. @Przemysław Kapałka • autor: Radek Ziemic2015-05-07 13:23:02

Przemku, ale przecież o to chodzi, by zmieniać fakty na poziomie kwantowym - czyli że ja nie będę się siłował z wolą Johansonn i pana Krystiana na poziomie realnym/praktycznym (bo wola to nie jest przecież zjawisko kwantowe), ale wpłynę na nią na poziomie kwantowym. Kto wie, może na przykład nagłe zakochania na tym polegają, że ktoś nam taki numer zrobił? Może na przykład - jak ktoś kogoś zabija, gwałci, oszukuje to też mu ktoś "w kwantach pomieszał"?

A mógłby ktoś dwupunktem wpłynąć na naszych polityków?
[foto]

34. Radku, szykuj się na wesele • autor: Arkadiusz2015-05-07 13:47:35

...bo chyba Pan Krystian wyśle jakieś zaproszenie ;-)
A tak poważnie Radku, to jestem sceptykiem ;-), nie wierzę w czary i magię, i muszę wszystko zrozumieć w miarę naukowo, żeby to zaakceptować, wtedy okazuje się, że można w te zjawiska uwierzyć. Muzykoterapia, terapia humorem, efekt placebo, efekt nocebo to zjawiska działające (obwód neurosomatyczny). Znana jest terapia regresywna, gdzie pacjenci doświadczają poprzednich wcieleń (obwód neurogenetyczny). Homeopatia, techniki NLP też działają, posługują się one głównie informacją (poziom metaprogramowania). Nie mam powodów by nie wierzyć w prawdziwość relacji z OOBE czy NDE (poziom świadomości kwantowej). Są też w necie liczne relacje opisujące sukcesy dwupunktowców i ho′ oponopono (do weryfikacji). Nie mam pewności, czy ktoś może wejść na warsztaty z ulicy i ot tak machać na wszystko dwupunkt. Jeśli w nie nie uwierzy to ma mniejsze szanse. Czytałem, że około 2 procent ludzi ma już aktywny obwód kwantowy, może to im tylko wychodzi dwupunkt? Wydaje mi się jednak, że na naszych oczach dzieje się ewolucja świadomości i że korzystnym dla człowieka może być poszerzenie własnego tunelu rzeczywistości na taki, w którym takie rzeczy są możliwe. Nie ma zbyt wiele do stracenia, a do zyskania - kosmos możliwości ;-) "Bądźcie jak dzieci" ;-)

35. @sceptyk • autor: Nierozpoznany#15542015-05-07 14:00:41

Chyba jednak nie zrozumiałeś tej analogi z liczbami zespolonymi. Wszystko co się dzieje na poziomie Rzeczywistym dzieje się także w Polu Kwantowym, lecz nie wszystko, co przynależy do Pola Kwantowego i dzieje się w Polu Kwantowym, manifestuje się także tak prosto na poziomie Rzeczywistym. Poza tym, to co piszesz, to ingerencja w wolną wole innej osoby, czyli to po prostu czarna magia. Jestem dość szpetny, co widać na zdjęciu, więc wątpię czy w Pani Scarlett wzbudzić bym umiał jakieś ciepłe uczucia, chyba może trochę litości i współczucia za tę moją fizis.  Artykuł jest napisany całkiem serio.  
[foto]

36. Szanowny Panie Krystianie • autor: Radek Ziemic2015-05-07 14:47:31

Mam nadzieję, że moja nieco krotochwilna uwaga nie dotknęła Pana. To był żartobliwy argument, ale zapewniam, że argument. Chodzi właśnie o wolę. I przykład z miłością jest dobry. Kogoś kochamy, a on nas nie. Aleksander Fredro czekał bardzo długo, zanim jego małżonka dostała rozwód (jeśli dobrze pamiętam), ale się w końcu z nią ożenił. No i jest pytanie, czy gdyby znał metodę dwupunktu, to czy nastąpiłoby to szybciej?

Wola nie jest zjawiskiem kwantowym, nasuwa się więc pytanie, dlaczego nie mielibyśmy jej modyfikować na poziomie kwantowym. Co nam tego zabrania? Poza naszą moralnością, która nie jest ani zjawiskiem kwantowym, ani nie należy do metody dwupunktu. (Chyba że się mylę. Lubię sobie Boga wyobrażać, jeśli już muszę, jako totalne niezdeterminowanie, więc może i na poziomie  kwantowym ma to zjawisko - wolność Boga i człowieka - jakiś swój odpowiednik.

Ale - jeśli ktoś na przykład szkodzi drugiej osobie i wiemy, że nie zrezygnuje z chęci szkodzenia jej, to czy nie powinniśmy nawet zaingerować w jego wolę na poziomie kwantowym?  

Pytanie o wolę, a szerzej o wolność, jest też pytaniem o niezdeterminowanie - o to, czy jest możliwe to, co nie jest możliwe. Ja z chęcią zobaczę takie doświadczenie: ktoś metodą dwupunktu sprawia, że krzesło unosi się samo do góry. (Ja znam prostszy sposób, po prostu je podnieść, ale nie o to w tej chwili chodzi.)

I jeszcze - pytanie do tych, którzy się znają bardziej na fizyce kwantowej niż ja (który się nie znam). Czy to nie jest tak, że za 100 czy 200 lat będzie jakaś inna fizyka, nazwijmy ją ciasteczkową, całkiem inna niż kwantowa, a jabłko jak spadało na głowę siedzącego pod drzewem młodzieńca, tak będzie spadać?
[foto]

37. @Arkadiusz (obserwator) • autor: Radek Ziemic2015-05-07 14:57:37

Mój problem jest następujący. Szukam metody na wyciszenie mojego wewnętrznego sceptyka, a co za tym idzie - drogi, która doprowadziłaby mnie do pewnego rodzaju ufności. Nie wiem, czy nie popełniam błędu, myśląc, że jest to możliwe bez porzucenia racjonalności. Tą metodą może być nawet dwupunkt. Nie zamierzam wpływać na czyjąś wolę, jak i eksterminować jakichkolwiek ras. Być może przed ludzkością otwierają się jakieś nowe możliwości, tego nie wiem, wiem jednak, że ta tęsknota za magią / religią / zmianą to stała cecha człowieka (Polecam wiersz Zbigniewa Herberta "Pan Cogito a magia", o nowej magii). Tu natomiast próbuję też coś zrozumieć. Ja nawet oglądałem jakieś filmiki z tą metodą. Ale zwróćmy uwagę na to, że mówi się o niej bez weryfikowania jej skuteczności. Ja w relacje OOBE na razie nie wierzę, no bo nie mam dowodów, że to wykracza poza świadomość. Chociaż kiedyś, to coś trochę innego, żona mojego nieżyjącego przyjaciela, twierdziła, że w przypadku obydwóch jej tragicznie zmarłych mężów miała prorocze sny poprzedzające te śmierci. 
[foto]

38. @Radek - ja też mam wewnętrznego sceptyka • autor: Arkadiusz2015-05-07 18:00:15

I niech sobie będzie. Skoro jest - to znaczy, ma być, i że spełnia potrzebną na teraz funkcję. Ja się generalnie wyciszyłem stosując zasadę: "Wszystko, co mnie spotyka, jest dla przyjemności albo dla nauki, albo z obydwu powodów naraz". Jak najmniej oporu i kontroli - ale jestem na początku tej drogi. Poprzez nadmierną kontrolę mogę zamykać dla siebie być może warianty, które są dla mnie najkorzystniejsze, ale których nie dopuszczam, bo mam gotowe inne zawsze te same scenariusze. Spełnienie oczekiwań wyrażanych przy dwupunkcie (albo innej metodzie, modlitwie, świadomej intencji) może się wydarzyć, kiedy zmniejszymy opór, może się to wydarzyć w inny sposób niż myślimy. 
Co do OOBE to być może nie wykracza poza świadomość, ale to nie ma znaczenia, bo mam podejrzenia, że nic nie wykracza poza świadomość. Wszystko być może jest grą samoświadomej obserwującej się i doświadczającej się wielopoziomowej świadomości.
[foto]

39. @Arkadiusz (obserwator) • autor: Radek Ziemic2015-05-07 18:12:58

No ja się tego uczę o czym piszesz, a stary kurde jestem, przed 50., więc nie idzie mi łatwo. Właśnie uczę się "puszczać". Ale piszesz:

"Wszystko być może jest grą samoświadomej obserwującej się i doświadczającej się wielopoziomowej świadomości".

A czytałeś Lema "Ze wspomnień Ijona Tichego"? Chodzi mi o to opowiadanie, w którym ktoś jest projekcją jakiegoś umysłu, który też jest projekcją jakiegoś umysłu, który też jest... i tak w nieskończoność. 
[foto]

40. @Radek • autor: Arkadiusz2015-05-07 20:58:56

Nie pamiętam, czy czytałem. Lema czytałem ze 25 lat temu, a pamięć mam słabą. Brzmi naprawdę ciekawie, poszukam gdzieś to opowiadanie. 
Jak bym napisał, że mi idzie łatwo, to za chwilę rzeczywistość by mi pokazała, że g.. prawda. Zawsze tak mam, ilekroć myślę, że jestem w czymś lepszy. Swoją drogą ciekawe zjawisko.


[foto]

41. @Arkadiusz • autor: Przemysław Kapałka2015-05-07 21:30:58

Prawdopodobnie masz wkodowane, że to, co wartościowe, nie może iść łatwo, albo coś w tym rodzaju.
[foto]

42. leworęczność • autor: Grzegorz Halkiew2015-05-14 08:04:35

"Co do tego , czy punkty A i B mają być koniecznie na prawej i analogicznie na lewej ręce, to przypuszczam, że jest to związane tylko pewnym zwyczajem, tradycją. Jeśli można mówić o jakiejś tradycji dla dwupunktu, skoro jest to tak świeża i nowa metoda."
  Po raz pierwszy z odwrotnym postrzeganiem przepływu czasu (od prawej do lewej) zetknąłem się w Metodzie Silvy w 1996 r. A w 1997 roku pytałem o to Jose Silvę- odpowiedział, że tworzenie w wyobraźni stanów zastanych (tego co jest) po prawej stronie, a nowych wydarzeń po lewej powoduje uwolnienie od postrzegania czasu co sprzyja pracy w stanach alfa. 
W późniejszych czasach zetknąłem się z takim postrzeganiem przepływu czasu w Różokrzyżu i technikach pracy na poziomach metafizycznych. Wytłumaczenie tego było jednak inne i odnosiło się do praw rządzących światem duchowym. 

43. stany (+) (-), punkty A, B • autor: Nierozpoznany#90062015-05-14 10:10:19

Chciałabym zwrócić uwagę na to, iż w większości udostępnianych opisów metody dwupunktowej mowa jest o przyporządkowaniu punktów A i B do dłoni czy palców...
A jak się ma do tego wykonywanie metody przez osoby niepełnosprawne? Z ograniczoną ruchomością kończyn górnych, bądź z nie do końca wykształconymi rękoma, lub bez rąk?
Czy takie osoby są wyłączone z dobrodziejstw dwupunktu?

Moja propozycja jest taka:
Usiąść w ciszy, zamknąć oczy... poobserwować rzekę przepływających przez umysł myśli... Gdy odpłyną, uświadomić sobie, że znajdujemy się w przestrzeni serca, przestrzeni połączonej ze wszystkim i wszystkimi we wszechświecie...
W tej przestrzeni umieścić punkt (-) - stan obecny, który chcemy poprawić/uzdrowić... poszukać punktu (+) - stanu, do którego dążymy i poobserwować, jak zachodzi między nimi połączenie. To łączenie może trwać dłuższą chwilę, a może być szybkie jak błyskawica..
Po tym procesie można odczuć zmianę... inny stan świadomości...

Jak napisał autor artykułu - "Praktycznie każdy, kto wykonuje dwupunkt, wykonuje go w sposób autorski i nieco odmienny...", tak też przedstawiłam Państwu mój sposób na dwupunkt :) .
[foto]

44. Metafora a magia • autor: Grzegorz Halkiew2015-05-14 10:43:01


Wojtek: "Skoro nie wiemy, jak działa magia, to również nie wiemy, co w samym działaniu magicznych działa (pociąga efekty) i dlaczego. "Coś" masz zrobić ze swoim umysłem (albo: w swoim umyśle), żeby wejść w rezonans z czymś, co wydarzy się za jakiś czas. Dlatego działania magiczne są próbami nawiązania tego rezonansu. Lub: zbudowania "kanału" między "tu i teraz" i pewnym pożądanym "gdzieś, za jakiś czas". Ten kanał buduje się za pomocą metafor. " 
 Ja postrzegam te "Coś" na podobieństwo do np. chodzenia. Chcąc przejść z punktu A do punktu B nie musisz absolutnie wiedzieć, które mięśnie napinać i pod jakim kątem stawiać stopę. Jedyne co jest potrzebne, to zgranie motoryki ciała z kinestetyką odczuwania i myśli. To zgranie jest istotne, aby nie zakończyło się tylko na samym chceniu ;) 
O takim kinestetycznym "ruchu duszy" słyszałem od Silvy, wyczytałem u Steinera, znalazłem u Hellingera. Jest on również podstawowym elementem „technik podprogowych” w hipnozie. 
A co do mechanizmów działania dla „racjonalisty naukowca” wkleję króciutki tekst z „Przejawów karmy” R. Steinera:
 „Między uzdrawiającym, a uzdrawianym dokonuje się, gdybyśmy mieli użyć określenia stosowanego w fizyce, wymiana energii. To co żyje w człowieku uzdrawiającym, a więc pewne procesy w ciele eterycznym, zostaje użyte w taki sposób, że u człowieka uzdrawianego powstaje pewien rodzaj biegunowego napięcia wywołanego tym, że procesy w ciele eterycznym uzdrawiającego wchodzą w pewien stosunek z tym, który ma być uzdrawiany. Wywołana tu zostaje biegunowość, podobnie jak w pewnym abstrakcyjnym sensie, kiedy wytworzony zostaje pewien rodzaj elektryczności dodatniej i pojawia się odpowiadająca jej elektryczność ujemna. Tak więc przy tego rodzaju leczeniu wywołana zostaje biegunowość….. „ 
 Więcej wyjaśnień  http://www.neurolingwistyka.com/antropozofia
[foto]

45. psycho-kit.pl --- polecam • autor: Wojciech Jóźwiak2015-06-09 21:55:49

Na temat "dwupunktu" napisano dzisiaj w blogu "http://psycho-kit.pl" długi i częściowo krytyczny, częściowo prześmiewczy tekst pt. "Karolcia i magiczny kwant".
Piszę "napisano" ponieważ Autorka nie podpisuje się i nie ujawnia nigdzie. Gdyby używała choćby pseudonimu, link do jej tekstu zamieściłbym w "nalazkach". A tak to figę.
Ale przeczytać warto, ponieważ jest tam lista zarzutów.
--- "Hej bracia wilki brońcie się, póki nie wyginiecie!" (Kaczmarski)

46. Ech, życie :) • autor: Nierozpoznany#84732015-06-09 22:28:00

Poprzednie, cudownie uzdrawiające metody, wyczerpały już wszystkich znalezionych po lasach i jaskiniach ′szamanów′. Siedzieli tam w kucki i czekali, aż przybędzie ktoś z Ameryki albo Europy i wtedy wyjawiali takiemu cały sekret cudownego życia. Natchniony przekazem turysta rozkręcał duchowy biznes - no bo PIN do bram raju musi kosztować, a zresztą musi być selekcja (aczklowiek z kasą to się zawsze każdy nadaje)............ Ludzie przestali wierzyć w szamanów z lasu, ale fizyka? Czemu nie ;) 
[foto]

47. RYZYK FIZYK TERAPEUTA • autor: Radek Ziemic2015-06-09 23:12:16

Zamierzałem napisać tekst o nadużyciach semantycznych artykułów łączących (?) terapię i fizykę kwantową, takich jak brak jakichkolwiek wyjaśnień terminów nieoczywistych (a to nie są artykuły naukowe), posługiwanie się pojęciami, które odnoszą się i do fizyki kwantowej, i do potoczności (materia, energia) itd. Ten tekst, do którego Wojtek podał link, jest może zbyt napastliwy, ale jestem pewien, że Ci którzy pisali artykuły o "terapii kwantowej", nie są fizykami, to znaczy nie mają solidnej wiedzy z tej dziedziny. A i reakcja jednego z tych autorów też jest znamienna: Usuwanie komentarzy.
[foto]

48. Stawiszyński i Chwedeńczuk o tajemnicach fizyki • autor: Wojciech Jóźwiak2015-06-09 23:22:13

Tamten odcinek bloga Pani od Psycho-Kitu (gdyby się podpisywała, szanowałbym Ją bardziej) zawiera na końcu "źródła" a w nich linki do rozmowy, którą w RDC (Radio Dla Ciebie) odbyli byli Tomasz Stawiszyński i Jan Chwedeńczuk. Warte przeczytania. Chociaż we mnie, niegdyś fizyku, mózg dymi z wrażenia... Tzn. tekst budzi sprzeciwy, tak jak budzi komentowany tekst Krystiana Defera i tekst tamtej Pani w Psycho-Kicie. Moim zdaniem, nikt z nich nie ma racji :)
A oto linki:

Rozmowa Tomasza Stawiszyńskiego z Janem Chwedeńczukiem:

[foto]

49. MOGĘ SIĘ OCZYWIŚCIE MYLIĆ • autor: Radek Ziemic2015-06-09 23:24:17

I ci autorzy mogę mnie wyprowadzić z błędu. Wykazać, że są doktorami z dziedziny fizyki, a przynajmniej magistrami. Może też ich metoda przynosi znakomite wyniki, ale tego przecież w sieci nie sprawdzimy. Dla mnie na przykład już sam początek tekstu na tej stronie budzi wątpliwości: "Najnowszym orężem w walce z WSZELKIMI chorobami, czy to przewlekłymi czy śmiertelnymi, jest bez wątpienia metoda dwupunktowa. Co więcej, ma ona UNIWERSALNE znaczenie". Pierwsze podkreślone przeze mnie słowo budzi wątpliwość, bo co to za środek, który leczy złamanie kolana (czy gips jest już niepotrzebny?), rzeżączkę i depresję (tu bym przy okazji zapytał o kompetencje medyczne). Była swego czasu firma, która sprzedawała uniwersalny środek, można nim było myć zarówno zęby, jak i ubikację. Słowo UNIWERSALNY natomiast jest problematyczne samo w sobie, tak jak RZECZYWISTY na przykład, i bez podania jego znaczenia, bez określenia czym jest uniwersum, zdanie to właściwie nie ma znaczenia, jest puste, pracuje tylko retorycznie, dodaje tekstowi powagi (i metodzie, oczywiście), nie za bardzo jednak znacząc. Być może autorzy tych artykułów są znakomitymi terapeutami, jak napisałem, nie jestem tego w stanie sprawdzić, więc nie zamierzam też przeczyć, ale ich teksty, te z którymi się zapoznałem, budzą wiele moich wątpliwości. (Dodam też, że ich psychologiczna strona zdaje się być bardzo eklektyczna). Moje słowa wcale nie podważają sensu terapii i nie posunąłbym się aż tak daleko, jak autorka tekstu, który podrzucił Wojtek, ale wszystko wskazuje na to, że są to artykuły w dużej mierze (ciągle wierzę, że nie tylko) reklamowe.
[foto]

50. Nadużycia semantyczne @ Radek Sc. • autor: Wojciech Jóźwiak2015-06-09 23:26:15

>>> Zamierzałem napisać tekst o nadużyciach semantycznych

Czy już Radku przestałeś zamierzać?
[foto]

51. LUŹNE WIĄZANIA • autor: Radek Ziemic2015-06-09 23:40:31

Ogólnie mówiąc, jeśli łączymy jakieś dwie dziedziny, na przykład literaturoznawstwo i filozofię, to powinniśmy znać je w miarę dobrze, od podstaw. Często (nie zawsze) jest jednak tak, że filozofowie wypowiadają się o literaturze i się ośmieszają (choć rzadko kto to widzi, zwłaszcza laik) i na odwrót, literaturoznawcy odwołują się do filozofii, często, aczkolwiek w sposób zazwyczaj przypadkowy. Tu (w terapii kwantowej) dochodzi kolejny problem, bo jest jeszcze aspekt terapeutyczny, ale i reklamowy. Wszystko jest więc dużym skrótem (przecież o mechanice kwantowej powstała już ogromna biblioteka, w tym o jej popularyzacji, o psychologii nie wspominam), który ma zachęcić do skorzystania z jakiejś metody. Ja nie zakładam z góry nieuczciwości, to nie jest takie proste, ale w tekstach, o których piszę, trzech, czy czterech, widzę, że nie wnika się zbyt głęboko w żadną z dziedzin, łączy się je dość powierzchownie, a fizyka kwantowa odgrywa tu taką role, jak psychologia w "Sekrecie". Dodaje powagi, ale czy coś więcej? Ale dobrze, postaram się napisać w najbliższych dniach artykuł o tym, jak terapeuci posługują się słowami (nie wszyscy, i zapewne nie zawsze). O pewnych zabiegach retorycznych, które dają powody do nieufności.
[foto]

52. A. Dzięki. B. Gdzie problem? • autor: Wojciech Jóźwiak2015-06-09 23:51:14

A. Dzięki, Radku, rozumiem.

B. Gdzie problem? --- W tym, że metody magiczne (tak, magiczne!) jednak w jakimś stopniu i niekiedy, działają! Wyśmiewanie ich niczego nie załatwia. To co mnie tutaj interesuje, to w jakim stopniu to się dzieje, i kiedy, pod jakimi warunkami.
Argument placebo, który przywołuje "Psycho-Kit Lady", jest niepoważny. Dlaczego? Dlatego, że magia JEST jednym wielkim placebo, podobnie jak JEST jednym wielkim przypadkiem.
Może też, idąc za Radkiem (following Radek -- dlaczego, u licha, nie ma odpowiedniego słowa w j.polskim?) mam chęć coś więcej o tym napisać.
[foto]

53. CZY TO MAGIA? • autor: Radek Ziemic2015-06-10 00:17:23

Ale czy placebo to magia? A może po prostu psychologia? Spójrzmy z innej strony: czy stygmaty to magia? Placebo to przede wszystkim doświadczenie (wiemy, że działa, choć wiemy, że nie zawsze), trochę prawdopodobieństwo.

W magii jest marzenie opanowania rzeczywistości, ale może rzeczywistość jest nie do opanowania. Może należy wreszcie "od-puścić", wybaczyć światu, że nie podporządkowuje się ani naszemu umysłowi, ani naszej intuicji (wiem, że niekiedy to bardzo trudne, a może i niemożliwe). Może wtedy człowiek i świat staną się sobie bardziej bliscy. (To by zresztą można odnieść też do innych relacji: człowiek - człowiek, człowiek - zwierzę, człowiek - przedmiot). Nie potrafię pozbyć się wrażenia, że magia to taka proto-wiedza i proto-technika, która służy do zawłaszczenia świata.) A co do psychologii i terapii - w większości przypadków pacjentowi można pomóc wtedy, gdy CHCE. Więc ZACHĘTA jest pewnie jak najbardziej wskazana. 


54. Tzw. dwupunkt nie... • autor: Nierozpoznany#61032015-06-10 07:16:13

Tzw. dwupunkt nie jest metoda nowa tylko stara w nowym opakowaniu kwantowym.

Ta metoda zawiera wszystko co potrzeba do skutecznej przemiany plus nową teorię jak to działa, co moze byc łatwe do zaakceptowania przez "racjonalnego" człowieka.

I być może o to chodzi.
[foto]

55. Karolu • autor: Radek Ziemic2015-06-10 09:18:24

Ale jakie są teoretyczne podstawy łączenia dwupunktu z mechaniką kwantową? Czy słowo "opakowanie" oznacza, że opakowanie mogłoby być zupełnie inne, to znaczy, że dwupunkt może ma coś wspólnego z fizyką, może nie ma (poza tym wariantem, że wszystko ma).

Czy ta fizyka to ściema terapeutów? Czy może oni jednak mają kompetencje do pisania o fizyce kwantowej? No bo z pewnego punktu widzenia ja mogę napisać artykuł o dowolnym rodzaju terapii, choć żadnego z nich nie znam.

I czy ta fizyka kwantowa to jest opakowanie, czy może zachęta, żeby przyszło jak najwięcej klientów? Czy to opakowanie jest konieczne? Czy też może niepotrzebne i lepiej nawet byłoby nie "mataczyć"? I czy istnieje coś takiego jak etyka zawodu i etyka tekstu reklamowego, czy też Boga nie ma hulaj dusza?

I najważniejsza rzecz: zwróciłeś uwagę, że w przypadku terapii nie mówi się o skuteczności? A pisze nawet takie rzeczy: "Najnowszym orężem w walce z wszelkimi chorobami, czy to przewlekłymi czy śmiertelnymi, jest bez wątpienia metoda dwupunktowa."
[foto]

56. materiały są nawet na Tarace • autor: Arkadiusz2015-06-10 11:33:20

Jest naprawdę świetny cykl "Rozwój świadomości kwantowej: furtka dla duszy" Matyldy Magdaleny Błyszczuk. Po co wyważać otwarte drzwi? W 4 odcinkach jest wyjaśnione powiązanie fizyki i psychologii kwantowej, czyli od teorii fizyki kwantowej do praktyki psychologii i terapii kwantowych.
http://www.taraka.pl/kwantowa_swiadomosc_01
Pisanie w kilku zdaniach o takim temacie nie ma sensu, bo wymusza skróty, które potem są lepem dla obśmiewaczy wszystkiego, co niematerialne. Ale największym dowodem istnienia psychologii kwantowej jest to, że każdy doświadcza tego, w co wierzy. 

57. Istotnie • autor: Nierozpoznany#15542015-06-10 17:30:12

@Karol Ż.Istotnie moim celem było wytłumaczenie metody z racjonalnego punktu widzenia. Sam przez większość życia uważałem się za racjonalistę, przynajmniej do momentu, gdy poznałem bardziej ezoterykę. Ostatecznie załamałem się, i w końcu przyznałem wyższość ducha nad materią, gdy poznałem twierdzenia Godla i gdy w końcu dotarło do mnie, że wszystkie obowiązujące teorie fizyki, te oficjalne, są tylko do pewnego stopnia umowne. Jednak lata treningu zostawiły u mnie pewien ślad, bardziej przerośniętą lewą półkulę mózgu(niż prawą), więc ta moja propozycja dwupunktu jest tego przejawem. Pozdr.

58. Radku nie wiem... • autor: Nierozpoznany#61032015-06-10 20:44:54

Radku nie wiem czy to kwantowe tlumaczenie jest zgodne z teoria/praktyka, czy tez została użyta poetycka licencja (poetic license)

@ Kristian, tak duży procent ludzi "racjonalnych" ma problem z zakceptowaniem
"magii", sam kiedyś takim człowiekiem byłem, więc jeśli kwant ma pomóc rozwinąć się, to jestem za kwantem.

Pozdrawiam:)

59. Magia kwantowa • autor: Nierozpoznany#15542015-09-05 17:25:04

Artykuł ten wzbudził duże zainteresowanie, dlatego pozwalam sobie tu na krótką notkę a propos  treści tego artykułu, lecz opisanej w sposób bardziej rozwinięty w mojej publikacji "Rzeczywistość obiektywnie istniejąca. Magia kwantowa" , która jest dostępna w sieci. Jest tam o magii kwantowej, o nowej interpretacji fizyki kwantowej, o prawie przyczynowo-skutkowym, itd. Pozdr.

60. Dzień dobry Mam dylemat.... • autor: Nierozpoznany#93672016-01-12 16:55:23

Dzień dobry Mam dylemat. Praktykuje dwupunkt od roku,na innych i tez na sobie samej. Na innych są duże skutki i zachodzą zmiany ale moje problemy zdrowotne trwają.  Próbuje sobie to wytłumaczyć tym ze nie raz będzie gorzej niż będzie lepiej,jak wynika z mojego przypadku.Proszę o komentarz, czy ktoś z was doznał tego samego?Pozdrawiam Joanna  
[foto]

61. Joanno • autor: Arkadiusz2016-01-13 11:30:29

Podobno najgorsze efekty metod uzdrawiania są w stosunku do siebie i do najbliższych. W interakcji z polem informatycznym (matrycą, czy jak byśmy to nie nazwali) uczestniczą dodatkowe czynniki, np. nasze przekonania, intencje. Jeśli robimy dwupunkt na sobie czy kimś bliskim to nasze przekonania (choroba przecież z jakiegoś powodu się pojawiła, coś nam może dawać, coś potwierdzać, dawać możliwość cierpienia itd.) blokują harmonizację pola i wyzdrowienie. W stosunku do obcych mogą nie wchodzić w grę przekonania ego. Działa wtedy "dlaczego nie?!". Jeśli dana osoba jest otwarta i zaufa, to być może się uleczy. Nie jestem praktykiem, nie wiem, czy jest to trwałe wyleczenie, jak to się ma do przekonań tego człowieka. Musi być jednak pełne przyzwolenie.
Najważniejsze jest chyba ugruntowanie przekonania, że choroba nie jest konieczna, nie jest jedyną możliwością, że nie jest mi do niczego potrzebna. Przekazała jakiś komunikat (jaki?) i może sobie pójść. Tak sobie myślę, że być może sami latami powołujemy i wzmacniamy swoje choroby to małe sztuczki nie wystarczą, by się pozbyć własnych tworów. Nasz materialny cielesny stan jest odzwierciedleniem stanu duchowego, dlatego i tak zawsze najważniejsza jest świadomość, uważność, czucie siebie. Takie jest moje zdanie. No i na koniec, myślę, że leczy miłość i radość, więc tu trzeba szukać przyczyny chorób (w ich braku) i rozwiązania (w ich odczuwaniu).

62. Ja bym się... • autor: Nierozpoznany#76562016-01-13 12:09:02

Ja bym się z Tobą Arkadiuszu zgodziła. Na samego siebie mało działa. Właśnie teraz jestem chora i zrobiłam sobie dwupunkt żeby chociaż jakaś diagnoza była :(  no zobaczyny. Poczekam na rezultaty. Ale nie można dwupunktu zostawić samego sobie. Postanowiłam spisywać (bo zapominam co mi było) obiawy i jak pójdę do lekarza to mu po kolei będę odczytywać. Będę spisywać jak sny. Może sama się zdiagnozuję albo przyjdzie odpowiedz z wszechświata :)
[foto]

63. Nie wiem czy to dobry pomysł, • autor: Arkadiusz2016-01-13 13:32:19

Małgosiu, energia idzie za uwagą, i czy nie istnieje ryzyko, że nadmierne skupienie się na objawach, wypisywanie ich do zeszytu, nie spowoduje lawiny objawów? Skupisz się na odczuwaniu objawów chorobowych, więc matryca odpowie: proszę bardzo! Czy to nie krok w stronę hipochondrii? Myśl tworzy rzeczywistość. W żadnym razie nie namawiam do ignorowania objawów, bo to proszenie się o dużo większe kłopoty. Myślę, że trzeba iść w kierunku akceptacji tego, czego doświadczamy, bez jakiegokolwiek oporu. Po prostu odczuwam to, to i tamto, i to wszystko. U mnie też ostatnio pojawiło się kilka zawirowań zdrowotnych i właśnie zastanawiam się tu, jak do tego podejść, by nie wzmacniać tego energią i w jaki sposób użyć formuły "akceptacja"?

64. Arkadiuszu,coś w tym... • autor: Nierozpoznany#76562016-01-13 14:20:42

Arkadiuszu,coś w tym jest :( Ale objawy są tak nie prawdopodobnie zmienne a ostry ból tak uciążliwy, że trudno nie zwracać na to uwagi. A jak się idzie do lekarza to własciwie trzeba mu zasugerować co człowiekowi jest bo inaczej można umrzeć z samego biegania po specjalistach i badaniach. Jeżeli oczywiście lekarz je przepisze, bo musi bardzo uważać czy go nie zaskarżą jak jakieś lekarstwo nie odpowiednie(nie ze swojej branży) lub badanie wykraczające poza fundusz zapisze. Także sama diagnostyka jest na bardzo niskim poziomie. Ja podpowiedziałam lekarce że to może być piasek  w nerkach  ,choć nigdy go u mnie nie wykryto. Człowiek się stresuje samą wizytą podczas której lekarz jak w amoku przyjmuje jednego pacjęta za drugim. Niektórzy to faktycznie ciężkie przypadki psychiczne. Jakaś kobieta zalała mnie w poczekalni wiadrem opowieści o swoich chorobach. Musiałąm wyjść z poczekalni żeby nie przesiąknąć tym wszystkim. Bo podobno człowiek z haszimoto jakby skóry nie ma i wszysko na siebie bierze. No włąśnie tak mam. Jak w takim razie wypracować nowy rodzaj medycyny, diagnostyki i polepszania jakości życia. Jak to zrobić żeby leczyć symptomy a nie ciężką chorobę która się już rozwinęła. Zastosowałam dziś dwupunkt i  teraz po jakiejś godzinie lepiej się czuję. Jaka jest faktyczna przyczyna poprawy trudno powiedzieć. Ale chyba warto poszukiwać nowych metod i eksperymentować. Tym bardziej jeśli sa to metody nie inwazyjne.
[foto]

65. Gosiu • autor: Radek Ziemic2016-01-13 14:23:38

zdrowienia życzę i przesyłam dobrą energię.

66. Dzięki Radku! Ja... • autor: Nierozpoznany#76562016-01-13 14:26:17

Dzięki Radku! Ja też przesyłam pozytywną energię!
[foto]

67. Już jakiś czas temu przyszło mi do głowy • autor: Radek Ziemic2016-01-13 14:40:25

żeby Ci napisać, że powinnaś o sobie myśleć dobrze. Że przez długie lata wykonałaś dużą, potrzebną pracę. Że to nie było jedynie rodzinne uzależnienie od kogoś, ale coś znacznie więcej. Pozwalam sobie tak napisać, bo znam podobny przypadek, i przyglądałem mu się z bliska. I jeszcze pomyśl o tej dobrej sile, która pozwoliła Ci trwać i znieść wszystko, sile, która jest w Tobie.
[foto]

68. prawda • autor: Arkadiusz2016-01-13 14:43:19

Też mam hashimoto, i bardzo nie lubię jak ktoś mnie wgaduje w ścianę ;-) Choć nie wiem, czy to ma coś wspólnego. Jestem enneagramową 5-tką i z natury wolę większy dystans. Przez kilka ostatnich tygodni nie brałem leków na haszi, w ramach eksperymentu, i wynik mi skoczył do 11. Czułem się dobrze, choć bardziej sennie. Ale taki mamy klimat, a w zimę powinno się spać. Może z czasem by się unormowało na niższym poziomie, ale teraz nie wiem, chyba wrócę do leków, a 2-punkt poćwiczę na mniejszych sprawach. Jest jeszcze możliwość, że pogorszyło mi się z powodu mojej reakcji na polityczny zamęt w kraju. Dałem się wciągnąć w emocje niższych poziomów świadomości (D.R.Hawkins "Siła czy moc", poziomy poniżej 200 wiążą się z chorobami).

69. Problem jest w... • autor: Nierozpoznany#76562016-01-13 15:03:06

Problem jest w tym, że wielu udawadnia mi, że niczego takiego nie zrobiłam. Ostatnio koleżanka usiłowała mi udowodnić, że intuicyjne podejście do świata nie ma sensu. Nie jestem na tyle silna w tym momencie żeby udowadniać jej swoje racje. Zresztą co tu udowadniać? Każdy ma prawo do swojego spojrzenia na życie. Tylko czy ci ludzie pozornie racjonalni naprawdę są szczęśliwi? Czy pozorna logika postępowania daje szczęśliwe i zdrowe życie. Patrząc na tą koleżankę nie widzę tego. Dla mnie logiczne jest obserwowanie znaków i snów i łączenie tego co nie widzialne dla oka. Ale w tym momencie jestem w mniejszości ludzi czujących i widzacych więcej. Gdyby nauczyć ludzi tego zapomnianego a może pojawiającego się dopiero języka nasz świat wyglądał by dużo lepiej. Myślę, że czas zmiany i postrzegania świata w inny sposób już się zbliża. Wielu moich znajomych boi się przyznać do tej delikatnej strony swojej duszy w obawie przed wyśmianiem. Ja zaryzykowałam i ryzykuję co krok. Uważam że jest to jedyny możliwy kierunek zmiany ludzkości. Podobno teraz jest czas pozornych szaleńców. Dla wielu może to być czas realizacji marzeń choć przestali wierzyć że to możliwe. Ludzie uwierzyli, że świat jest inny niż jest naprawdę. Podobno to zmiana epoki. Wszyscy astrologowie i jasnowidzący to mówią. Ja ze swoimi skromnymi możliwościami też tak to widzę. Dlatego ciekawi mnie co sądzi o tym Wojtek i reszta ekipy astrologów. Wiem że Ty Radku czujesz podobnie a bycie sceptycznym w zdrowy sposób to dobra rzecz.O tak Arkadiuszu dać się ściągnąć na niższy poziom to strasna rzecz. Dlatego staram się nie śledzić tego co w polskiej polityce. Pewne rzeczy zrobią bo robi to każda nowa ekipa. Ale czy tak czy siak czas na całkowitą zmianę myślenia.

70. zanim zrobisz dwupunk, czy zastosujesz wizualizację • autor: Nierozpoznany#61032016-01-14 00:01:54

wd Silvy (co jest jedno i to samo tylko w innym opakowaniu) przed tym, najpierw dobrze by zrobic mala regresje i uwolnic tzw. pierwsza przyczyne problemu. Mozna to zrobic samemu w zaciszu wlasnego domu. Jesli ktos potrzebuje wskazowek prosze sie ze mna skontaktowac. Pozdrawiam:)

71. Wskazówki do regresji... • autor: Nierozpoznany#76562016-01-14 11:02:08

Wskazówki do regresji bym chciała jeśli można. Pozdrawiam:)

72. dzięki • autor: Nierozpoznany#99372017-05-20 13:06:19

Dziękuje za ten wątek i komentarze bardzo ciekawe budujące pomocne. Pozdrawiam.

73. Ja też poproszę... • autor: Nierozpoznany#99372017-05-20 22:42:39

Ja też poproszę o te wskazówki :)

Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)