zdjęcie Autora

28 października 2011

Terravis Wiktor Rumocki

z cyklu: Tarotowe opowieści (odcinków: 9)

Kod Tarota - czyli diagram klucza na tle atrybucji Arkanów Wielkich według tradycji Zakonu Złotego Brzasku

Kategoria: Tarot

« O karcie Diabeł i sabatach czarownic Świat - Anima Mundi »

Zgodnie z obietnicą zawartą w poprzednim odcinku blogu przedstawię teraz zodiakalne, planetarne i elementarne atrybucje atutowych kart Tarota, które przekazywano w Hermetycznym Zakonie Złotego Brzasku, a które ujawnili w swych pracach jego byli członkowie Paul Foster Case i Aleister Crowley. Dla pełnego zrozumienia tego artykułu polecam wcześniejszą lekturę tekstu pt. Sacred Geometry of Tarot: Code of Tarot

Trudno na dzień dzisiejszy jednoznacznie stwierdzić, czy atrybucje te ustalił osobiście założyciel tego zakonu Samuel Liddell MacGregor Mathers, czy też mają one swe źródło w znacznie starszym przekazie tradycji okultystycznej, na bazie której Golden Dawn powstał, ale jak okaże się w dalszej części tekstu układają się one w spójny system, który momentami wymaga jednak pewnego uzupełnienia. Przejdźmy zatem do opisu tych atrybucji. Wielkie Arkana są w tej tradycji podzielone na trzy grupy:
- atuty zodiakalne, których jest dwanaście
- atuty planetarne, których jest siedem (w czasach powstania Tarota znano siedem planet)
- atuty elementarne (żywiołów), których jest trzy (żywioł ziemi należy do jednej z kart planetarnych o czym za chwilę)

Zacznijmy od kart zodiakalnych:
- Cesarz, atut Barana
- Arcykapłan (Papież), atut Byka (tu od razu parę słów wyjaśnienia: dlaczego Byk? Bo zgodnie z opowieścią biblijną arcykapłan Aaron kazał odlać złotego cielca. Poza tym w mitologii greckiej Zeus - Jowisz przybrał postać byka by uprowadzić Europę. (To jedno z arkanów mających obok podstawowej również dodatkową atrybucję, o czym w Złotym Brzasku już nie wspominano, albo też nie znalazło się to w ujawnionych materiałach - tu taką atrybucją jest Jowisz) Ponadto złożenie ofiary z byka było w dawnych religiach czynnością dokonywaną przez wysokich rangą kapłanów. Poza tym zodiakalny Byk to jak wiadomo miłośnik wygodnego życia w luksusie, co w kontekście kast kapłańskich pozostawiam bez dalszego komentarza.
- Kochankowie, atut Bliźniąt
- Rydwan, atut Raka (tu ponownie potrzebne jest wyjaśnienie: ta atrybucja wydaje się na pierwszy rzut oka przedziwna, młody rycerz w zbroi pasuje pozornie do wojowniczego Barana, ale zwróćmy uwagę, że na karcie tej w taliach tradycji marsylskiej nie jest on przedstawiony w pozie bojowej, tylko w scenie triumfu, to nie walka, ani wojna tylko spełniony sukces - Rydwan nakryty jest baldachimem. Rydwannik zamknięty jest w swej zbroi niczym skorupiak w pancerzu, a jego naramienniki to dwa półksiężyce na znak tego, że Księżyc jest władcą znaku Raka)
- Sprawiedliwość, atut Wagi
- Eremita, atut Panny (Wojciech Jóźwiak napisał kiedyś, że najwięcej życiowych minimalistów urodzonych jest w znaku Panny - zauważył żartobliwie, że niektórzy z nich mogliby się odżywiać samą pszenicą gotowaną na parze. Ta karta jest kolejną z grupy mającej obok podstawowej również atrybucję dodatkową - tą atrybucją jest w przypadku Eremity Saturn. Jako brodatego starca z lampą lub klepsydrą i często jeszcze z kosą portretowano Saturna. Eremita to także Kronos - Saturn i Chronos - Czas. Reprezentuje on cechy Saturna takie jak gromadzenie wiedzy i tajemnic, doświadczenie, ale również starość, ograniczenia i samotność. Zwróćmy też uwagę, że lampa Eremity oświetla Sprawiedliwość - Wagę, w której Saturn jest wywyższony.
- Moc (Pożądanie), atut Lwa
- Śmierć, atut Skorpiona
- Umiarkowanie, atut Strzelca
- Diabeł, atut Koziorożca
- Gwiazda, atut Wodnika (następna karta która obok podstawowej ma atrybucję dodatkową - jest nią Wenus)
- Księżyc, atut Ryb (to również karta z dodatkową atrybucją, oczywiście Księżyc)

Przejdźmy do kart planetarnych:
- Magik, atut Merkurego
- Arcykapłanka (Papessa), atut Księżyca
- Cesarzowa, atut Wenus
- Koło Fortuny, atut Jowisza
- Wieża, atut Marsa
- Słońce, atut Słońca i dodatkowa atrybucja Bliźnięta
- Świat, atut Saturna i żywiołu ziemi (tutaj mowa o takim aspekcie Saturna, który przejawia się przechodząc przez czyjeś Medium Coelli) Karta ta symbolizując żywioł ziemi przedstawia wewnątrz mandali postać, która zdaje się unosić w przestrzeni, atut ten reprezentuje także cały Kosmos.

Na koniec trzy karty elementarne:
- Głupiec, atut żywiołu powietrza (tutaj warto zauważyć, że w Tarocie Marsylskim jest on postacią kulawą, chtoniczną i mimo tego, że reprezentuje żywioł powietrza jest jednocześnie związany z Ziemią. Poprzez to razem z kartą Świat, na której Duch Bogini Ziemi unosi się w przestrzeni atuty te domykają Wielkie Arkana Tarota
- Wisielec, atut żywiołu wody
- Odrodzenie (Sąd Ostateczny), atut żywiołów ognia i Ducha

Przyjrzyjmy się teraz diagramowi klucza

Pierwszym elementem tarotowego kodu jaki opisałem w swoich poprzednich artykułach jest połączenie Magika ze Światem. Analizując najdawniejsze z zachowanych talii Tarota Marsylskiego spostrzegłem ciekawe elementy: Magik z talii Jean Noblet dzierży w swej ręce przedmiot falliczny zamiast standardowej różdżki - jest to istotny szczegół.

Kiedy z kolei przypatrzymy się karcie Świat z talii Jean Dodal (patrz pierwszy z zamieszczonych diagramów) to patrząc na ogół całej kompozycji zauważymy, że karta ta jest wyobrażeniem yoni. Idąc za tą sugestią nie zawahałem się wyciągnąć oczywistego wniosku - karty te łączą swe energie w karcie Moc nazwanej przez Crowleya Żądzą (Pożądaniem), gdzie kobieta dosiada okrakiem samca (lwa). Karta ta ma wyraźny podtekst seksualny i podobnie jak karta Diabeł często wskazuje na tę sferę życia. Przy czym tutaj bestia - cielesny instynkt jest niżej i pozostaje pod kontrolą człowieka (między innymi praktyki tantryczne są symbolizowane przez tę kartę), natomiast na arkanum XV bestia jest wyżej i obrazuje instynkty i pragnienia, które mogą łatwo zdominować czyjeś poczynania i stać się przyczyną skandalu. (tu mieszczą się słynne przyjęcia bunga bunga Berlusconiego). Przejdźmy do oceny tego połączenia pod względem astrologii: jest to połączenie Merkurego - pierwszej i najbliższej Słońca planety z Saturnem, który aż do odkrycia Urana w erze nowożytnej był najdalszą i ostatnią znaną planetą. Ponadto, o czym już wspomniałem powyżej arkanum Świat jest związane z Eremitą, który jest arkanum zodiakalnym Panny, ale jednocześnie reprezentuje Kronosa - Saturna i Chronosa - Czas. Te dwa triumfy mają podwójną panno - saturniczną atrybucję. Merkury jest władcą znaku Panny.
W kontekście szamańskim natomiast połączenie to jest zjednoczeniem się Maga z energiami Ziemii i Kosmosu, czego rezultatem jest... Moc.

Połączenie Głupca z Odrodzeniem (Sądem Ostatecznym) to w sensie atrybucji Zakonu Złotego Brzasku połączenie żywiołów: powietrze (Eter) oraz ogień i Duch. Karty te napędzają Koło Fortuny, czyli ciągłe zmiany. Arkanum nr X jest atutem planetarnym Jowisza, który jak napisał Lon Milo Du Quette w swym "Tarocie Thota" lubi sąsiedztwo wody - widzimy, że w diagramie klucza w części stanowiącej trójwymiarowy układ współrzędnych karta ta łączy się z Wisielcem - atutem elementarnym żywiołu wody. Koło Fortuny obok podstawowej atrybucji planetarnej Jowisza zawiera też w sobie drugorzędną atrybucję - powietrze. Chodzi tu o wiatr przemian. Artur Waite wyczuł, że obok podstawowej atrybucji jowiszowej atut ten ma także charakter powietrzny - unoszące się w powietrzu Koło Fortuny narysowane przez Pamelę Coleman Smith jest jedną z najlepszych kart z jego talii.

Również Magik - Merkury posiada drugorzędną atrybucję, jego różdżka łączy się z żywiołem ognia. (Proszę przeczytać o związku Magika z Wieżą i Wisielcem w tekście Sacred Geometry of Tarot Code of Tarot)

Gdy z kolei spojrzymy na tarotowy klucz zobaczymy, że Magik łączy się ze Słońcem - Merkury jako planeta najbliższa Słońca nigdy się od niego zbytnio nie oddala. Arkanum nr XIX znane jest w tradycji Złotego Brzasku jako Władca Ognia Świata. Ponadto związek ten, to Merkury w Bliźniętach, czyli kolejna astrologiczna klasyka. Związany z ognistą energią Magik - Merkury łączy się z żywiołem ziemi. Dawne kultury rolnicze wierzyły, że pierwszy wiosenny grzmot dokonuje zapłodnienia Ziemi, co umożliwia wzrost roślin i zbiory w sierpniu (Lew) i wrześniu (Panna).

Arcykapłanka (Papessa), której podstawową atrybucją jest Księżyc łączy się z arkanum XVIII Księżyc, które jest atutem zodiakalnym Ryb (jeden ze znaków trygonu wody). Wojciech Jóźwiak w swym przeglądzie kart Tarota napisał, że tak jak Słońce zsyła na Ziemię ogień, tak Księżyc zsyła rosę - jest on władcą wód. W tradycji Złotego Brzasku osiemnaste arkanum Tarota jest znane jako Władca przypływów i odpływów. Papessa łączy się też z Wisielcem, czyli atutem elementarnym żywiołu wody. Arcykapłanka połączona jest też z Odrodzeniem - to bardzo mistyczna para: tajemnica i objawienie, Księżyc i Duch - Arcykapłanka reprezentuje w tradycji Złotego Brzasku wyższy aspekt Księżyca. Arkanum XX Odrodzenie, któremu w tradycji Golden Dawn przypada atrybucja żywiołów ognia i Ducha ma też dodatkową atrybucję planetarną - jest to jedna z kart, na których silnie zaznacza swą obecność Słońce. Wydawca Taraki zaliczył je w swych wykładach z Astroakademii do Kart Zstępującego Światła. Są to: Słońce, Kochankowie, Wieża i Odrodzenie. Karta Odrodzenie to między innymi zimowe zmartwychwstanie Słońca, a zatem para Papessa - Odrodzenie to również para Księżyc - Słońce.

Arkana nr XIX Słońce oraz nr VI Kochankowie, które związane są z zodiakalnym znakiem Bliźniąt przedstawiają łagodny, sprzyjający rozwojowi aspekt Słońca. Gwałtowny i potencjalnie destrukcyjny aspekt solarnej energii powiązany jest z arkanum nr XVI Wieża. Łagodna i groźna strona Słońca łączy się ze sobą w karcie Odrodzenie, które oznacza odzyskanie sił i odnowienie, a czasem nastanie czegoś nowego, co połączone jest często ze zniszczeniem tego, co nas wcześniej krępowało: Aleister Crowley nazywając tę kartę Eonem umieścił na niej parę bliźniaczych solarnych bóstw: Hoor - Paar - Kraat to niewinny bóg milczenia, a Ra - Hoor - Khuit to gwałtowny mściciel bogów.

Wisielec jako atut żywiołu wody łączy się też w diagramie klucza ze Słońcem. Drugorzędną atrybucją Wisielca jest Neptun, a Neptun w silnych aspektach ze Słońcem oznacza rozpuszczenie granic, również między tym co jawne (Słońce), a tym co tajemne (Papessa), dlatego karta ta sprzyja wtajemniczeniu (choć w sprawach codzienno - materialnych stanowi często poważne ostrzeżenie przed niemocą, stagnacją, karą i poświęceniem. W sytuacji Wisielca człowiek znajduje się przykładowo wtedy, gdy Saturn zejdzie pod urodzeniowy ascendent - co oznacza okres wielce niesprzyjający wszelkim zawodowo - materialnym przedsięwzięciom. To co można wtedy zrobić to spojrzeć na świat z innej perspektywy i doskonalić się wewnętrznie.)

Papessa jak widzimy łączy się również z Eremitą. Tajemnica i Strażnik tajemnicy skrywający lampę pod płaszczem. To ponadto Księżyc i Saturn, czyli około 28 dni obiegu wokół Ziemi i około 28 lat obiegu wokół Słońca.

Cesarzowa - Wenus łączy się w diagramie klucza z: Sprawiedliwością, czyli Wenus w Wadze, co w astrologi uważane jest za bardzo dobre połączenie z uwagi na to, że Wenus jest władczynią Wagi. Dalej mamy połączenie ze Słońcem: Wenus obok Merkurego należy do planet wewnętrznych i podobnie jak on nie oddala się zbytnio od Słońca. Następnie mamy połączenie z Gwiazdą, czyli dwie karty wenusjańskie i na koniec połączenie z arkanum XIII Śmierć - to kontrastowe nieharmonijne połączenie: Wenus w Skorpionie nie jest zbyt dobrze położona i widzimy, że karty Cesarzowej i Wenus oddzielone są od siebie dodatkowo dwoma ramionami gwiazdy szesnastoramiennej, które nie należą do żadnego atutu.

Cesarz - Baran łączy się z: Umiarkowaniem, czyli Strzelcem, a zatem mamy tu dwa znaki trygonu ognia (Umiarkowanie łączy się ze Sprawiedliwością, co oznacza, że wymagany jest umiar i zachowanie proporcji we władzy i osądach.)
Dalej widzimy, że Cesarz łączy się z Wieżą, a zatem jest to połączenie Barana z Marsem - kolejne klasyczne połączenie astrologiczne. Następnie Cesarz wiąże się z Księżycem, czyli Baran i Ryby - dwa sąsiednie znaki zodiaku. Na końcu jest połączenie Cesarza i Rydwanu: to dwóch wojowników, ale dwa różne w charakterze znaki zodiaku: wojowniczy Baran i receptywny, choć uparty Rak. Także władza i triumf.

Arcykapłan czyli Byk - Jowisz połączony jest z: Diabłem, co w sensie astrologicznym oznacza Byka i Koziorożca, czyli dwa znaki trygonu ziemi. Następnie jest połączenie z Gwiazdą - Wenus czyli mamy tu Wenus w Byku, co jest bardzo korzystnym astrologicznie połączeniem, a ponieważ Arcykapłan swą dodatkową atrybucją łączy się z Jowiszem, mamy tu Wenus i Jowisza, czyli dwie klasyczne benefiki astrologiczne. Na końcu arcykapłan łączy się z Kochankami, czyli astrologicznie Byk i Bliźnięta - dwa sąsiednie znaki zodiaku. To połączenie to również zawarcie związku: Kochankowie przedstawiają między innymi zaręczyny, połączenie tej karty z Arcykapłanem oznacza ślub.

Kochankowie połączeni są z: Arcykapłanem, o czym wyżej, Umiarkowaniem - te dwie karty opowiadają o harmonijnym połączeniu różnych elementów. Strzelec - prawodawca sprzyja związkowi obrazowanemu na arkanum nr VI. Atut nr VI łączy się też z Wieżą: to dwa przeciwieństwa - Mars (Wieża) w Bliźniętach (Kochankowie) Te połączenie astrologiczne miało w tradycji Złotego Brzasku jednoznacznie złą opinię: Wojowniczy Mars w łagodnych powietrznych Bliźniętach wzmacnia wszelkie podziały. Te dwie karty to związek i rozpad.

Rydwan łączy się z: Cesarzem, o czym juz była mowa powyżej, a ponadto ze Śmiercią - czyli astrologicznie Rak i Skorpion: dwa znaki trygonu wody obrazowane przez stawonogi. Ponadto triumf i klęska. Dalej mamy połączenie Rydwanu z Diabłem, czyli Rak i Koziorożec - dwa opozycyjne znaki Zodiaku. Ikonograficznie są to dwa zaprzęgi. Triumf ma materialny wymiar i może przewrócić w głowie. Na koniec widzimy związek Rydwannika z Gwiazdą. Jak pamiętamy Gwiazda ma podwójną atrybucję: Wodnik i Wenus jako atrybucja dodatkowa. A zatem jest to Wenus w Raku. W tradycji Złotego Brzasku to połączenie to miłość. Związek Rydwannika i Gwiazdy to jedno z większych misteriów Tarota.

Sprawiedliwość powiązana jest z następującymi arkanami: z Cesarzową o czym już była mowa, a także z Wisielcem, czyli sąd i kara, więzienie, hańba, zdrada. Ale też wahanie, stan zawieszenia i niepewności kontra rozstrzygnięcie. O związku Sprawiedliwości z Umiarkowaniem była już wyżej mowa. Na końcu mamy Sprawiedliwość połączoną z kartą Księżyc, której przypisane są Ryby i Księżyc jako atrybucja dodatkowa. Według astrologii ludzie urodzeni z Księżycem w Wadze potrafią wydawać godne pozazdroszczenia osądy (tak pisze Lon Milo Du Quette w swym "Tarocie Thota") Ten Księżyc, który sportretowany jest na XVIII arkanum Tarota oznacza jednak niższy aspekt naszego naturalnego satelity - ten odpowiedzialny za szaleństwo i złudzenia. Karta Sprawiedliwość przeciwnie oznacza między innymi racjonalizm i świadomy, jasny umysł.

Eremita połączony jest z: Arcykapłanką (Papessą), co już wyżej opisałem, a ponadto z Mocą, czyli Panna i Lew - dwa sąsiednie znaki Zodiaku, następnie ze Śmiercią - Starzec i Śmierć, a na końcu ze Słońcem: starzec i dzieci, Słońce i lampa, jawność i skrytość, rozrzutność i skąpstwo.

Wszystkie połączenia Słońca w diagramie klucza zostały już opisane w tym artykule

Połączenia arkanum nr XVIII Księżyc ze Sprawiedliwością, Cesarzem i Papessą zostały już opisane, ostatnim połączeniem jest linia łącząca tę kartę z atutem nr XIII Śmierć. To astrologiczne połączenie Ryb i Skorpiona - dwóch zanaków trygonu wody.

Połączenia Gwiazdy z Rydwanem, Arcykapłanem i Cesarzową zostały już opisane, ostatnie połączenie to związek Gwiazdy z Umiarkowaniem - gromadzenie energii, kontra rozlanie energii, dwie kobiece postaci z dzbanami.

Związek Wieży z Kochankami i Cesarzem opisałem już w artykule, do omówienia pozostał związek Wieży z Diabłem. Astrologicznie to Mars w Koziorożcu w którym jest on wywyższony.

Wszystkie połączenia diagramu klucza dla Diabła, Umiarkowania i Śmierci zostały już w tym artykule przedstawione.

Na koniec pozostaje kwestia gdzie przyporządkować można Urana, Neptuna i Plutona, które w czasach powstania Tarota nie były jeszcze odkryte. Problem Neptuna już poruszyłem, ale za chwilę do niego wrócę. Atutem Urana jest Odrodzenie - planeta ta znana jest w astrologi jako czynnik powodujący nagłe wybuchowe zmiany, ale jest też określana jako Prometeusz - ten który wykradł ogień bogom i przyczynił się do oświecenia ludzkości. Dodatkowo Uran zaznacza się też mocno w Wieży (sąsiadującej z Gwiazdą - Wodnikiem, którego Uran jest władcą).

Atutem Neptuna jest Wisielec, a dodatkowo planeta ta zaznacza się w karcie Księżyc oraz w Głupcu, który jest obok podstawowej atrybucji żywiołu powietrza atutem neptuniczno - księżycowym, co za chwilę wyjaśnię.

Atutem Plutona jest oczywiście arkanum XIII - Śmierć

Wracając do Głupca wyjaśniam dlaczego zaznacza się na nim wpływ Księżyca i Neptuna. Kiedy spojrzymy na tarotowy klucz to zobaczymy, że po jego dwóch stronach stoją Głupiec i Eremita. Jak już napisałem powyżej obok podstawowej atrybucji zodiakalnej, czyli Panny arkanum nr IX posiada dodatkową atrybucję planetarną Saturna - planety powagi, mądrości ale i sztywnych ograniczeń - te dwie karty to dwa dopełnienia ale i przeciwieństwa - Wojciech Jóźwiak napisał, że pomiędzy energiami Neptuna i Saturna zachodzi sprzeczność, bo Neptun to marzycielstwo romantyzm i szaleństwo. Karta Głupiec nosi w Tarocie Marsylskim autorstwa Nicolasa Convera tytuł Le Mat czyli szalony, dodatkowo, gdy spojrzymy na głowę i kaptur Głupca to zobaczymy, że jego twarz widziana z profilu przypomina sierp Księżyca. Na kapturze (proszę się temu kapturowi bacznie przyjrzeć) widnieją też charakterystyczne trójkątne elementy - takie same jak na pancerzu raka na karcie ksieżyc i na zbroi rydwannika z karty Rydwan - Głupiec nosi bowiem w sobie księżycowo - neptuniczne szaleństwo.

tu Głupiec z talii Jean Dodal

Podsumowując zauważę, że atrybucje zodiakalne, planetarne i elementarne wielkich arkanów Tarota, które przekazywano adeptom Złotego Brzasku uważam za prawidłowe, z tym, że wymagały one w niektórych miejscach uzupełnienia, bo niektóre karty mają w istocie więcej niż jedną atrybucję - obok głównej występuje jeszcze dodatkowa, która też jest ważna. Dodatkowo obok powiązań zodiakalno - planetarno - elementarnych bardzo ważna jest też ikonografia Tarota i treści pozaastrologiczne.

"Terravis" Wiktor Rumocki« O karcie Diabeł i sabatach czarownic Świat - Anima Mundi »

komentarze

[foto]

1. Małe uzupełnienie • autor: Terravis Wiktor Rumocki2011-11-03 21:19:27

Oczywiście do grupy wielkich arkanów mających podwójną atrybucję należy też atut nr VI Kochankowie - obok podstawowej atrybucji czyli Bliźniąt dodatkową atrybucją tego arkanum jest Strzelec (amorek!). Jak napisałem w tekście powyżej Arcykapłan, którego podstawową atrybucją jest Byk łączy się z Kochankami, co oznacza dwa sąsiednie znaki Zodiaku - Byka i Bliźnięta. Kiedy weźmiemy pod uwagę drugorzędne atrybucje tych arkanów mamy tu połączenie Jowisza i Strzelca. Jowisz jest władcą znaku Strzelca. Z kolei powiązany z kartą Kochankowie atut nr XIV Umiarkowanie, któremu przypada podstawowa atrybucja Strzelca drugorzędną atrybucją jest związany z Bliźniętami (para bliźniaczych dzbanów). Arkanum nr XIV łączy się w diagramie klucza z Gwiazdą - Wodnikiem i Sprawiedliwością - Wagą, co dzięki dodatkowemu powiązaniu zodiakalnemu karty nr XIV oznacza razem trzy znaki trygonu powietrza. Dzbany widoczne na triumfach nr XVII i XIV nie przelewają wody tylko pranę - energię.
Kiedy spojrzymy na lewą stronę diagramu klucza widzimy, że Wisielec - atut żywiołu wody posiadający dodatkową atrybucję, jaką jest Neptun łączy się z Mocą (Pożądaniem), które jest atutem zodiakalnym Lwa. Współczesna astrologia uważa, że Neptun jest w Lwie wywyższony.

Warto też ponownie spojrzeć na połączenie Arcykapłanki (Papessy) z Mocą (Pożądaniem) - Papieżyca i kobieta na bestii - lwie.

Powyżej reprodukcja obrazu autorstwa Lucasa Cranacha Starszego przedstawiająca Papieżycę jako... Whore of Babylon dosiadającą siedmiogłowej Bestii Apokalipsy. Proszę zwrócić uwagę, że arkanum XI Moc (Pożądanie) w diagramie klucza łączy się z innymi kartami aż siedmioma liniami.

Zaloguj się - aby napisać komentarz   Rejestracja - jeśli nie masz konta w Tarace

x

Szybki przegląd Taraki

[X] Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)