04 marca 2008

dokument

Wypowiedzenie wojny eksploatatorom duchowości Lakotów
Oświadczenie z 10.VI.1993 na Piątym Szczycie Narodu Lakota ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.


Ponieważ jesteśmy przewodniczącymi na wszystkich forach zajmujących się nadużywaniem i wykorzystywaniem duchowości Lakotów;

i ponieważ reprezentujemy uznanych przywódców duchowych, tradycyjną starszyznę i zakorzenionych w niej obrońców ludu Lakota;

i ponieważ zbyt długo cierpieliśmy niewypowiedziane zniewagi, gdy najcenniejsze z naszych ceremonii i duchowych praktyk zostały zdesakralizowane, wykpione i nadużyte przez pseudo-Indian [non-Indian "wannabes"], przekupniów, sekciarzy [cultists], przez amatorów łatwego zysku i samozwańczych "szamanów New Age" oraz ich wyznawców;

i ponieważ z przerażeniem i gniewem obserwujemy, że to haniebne wywłaszczenie naszych tradycji (Lakotów) osiągnęło stan epidemii w obszarach miejskich na terenie całego kraju;

i ponieważ nasza Święta Fajka została zdesakralizowana poprzez sprzedaż fajek z kamienia fajkowego na pchlich targach, podczas festiwali i w sklepach z artykułami "New Age";

i ponieważ założono pseudo-religijne firmy wyciągające od ludzi pieniądze za udział w fałszywych "szałasach potu" ["sweatlodges"] i w imprezach "podróży po wizje" ["vision quest"];

i ponieważ świętokradcze "tańce słońca" dla nie-Indian są prowadzone przez szarlatanów i przywódców sekt [cult leaders], którzy promują obrzydliwe i obsceniczne imitacje naszych świętych Lakockich rytuałów Tańca Słońca;

i ponieważ nie-Indianie organizują się w imitacje "plemion", przypisując sobie pseudo-indiańskie imiona, aby tym łatwiej hurtem wywłaszczyć i skomercjalizować nasze Lakockie tradycje;

i ponieważ środowiska naukowe w koledżach i uniwersytetach zaczęły instytucjonalizować prowadzenie świętokradczych imitacje naszych duchowych praktyk przez studentów i instruktorów pod pozorem programów edukacyjnych z "szamanizmu";

i ponieważ nie-Indiańscy szarlatani i pseudo-Indianie ["wannabes"] sprzedają książki, które promują systematyczną kolonizację naszej Lakockiej duchowości;

i ponieważ przemysł filmowy i telewizyjny nieustannie nasyca media rozrywkowe wulgarnymi, sensacyjnymi i trywialnie zniekształconymi przedstawieniami Lakockiej duchowości i kultury, co wzmacnia negatywny stereotyp Indianina w świadomości publicznej i grzebie dumę własną naszych dzieci z bycia Lakotami;

i ponieważ zarówno osoby jak i grupy zamieszane w ruch "New Age", w "ruchy wyzwolenia mężczyzn", w kulty "neopogańskie" i w warsztaty "szamańskie", wszyscy oni eksploatują nasze duchowe tradycje ludu Lakota, imitując nasze ceremonie [ceremonial ways] i mieszając takie imitowane obrzędy z nie-indiańskimi praktykami okultystycznymi czyniąc z nich agresywny i szkodliwy pseudoreligijny bigos [hodgepodge];

i ponieważ te absurdalne publiczne prezentacje całego tego skandalicznego zestawu pseudoindiańskich szarlatanów, "miłośników Indian" ["wannabes"], komercyjnych łowców zysku, sekciarzy [cultists] i "new-age'owych szamanów" stanowią poważną przeszkodę w wysiłkach wiernych swej tradycji Lakotów na rzecz adekwatnej publicznej oceny prawowitych politycznych, prawnych i duchowych potrzeb realnych ludzi z narodu Lakotów;

i ponieważ ta lawinowo rosnąca eksploatacja naszych tradycyjnych Lakockich wartości wymaga, abyśmy podjęli natychmiastową akcję w obronie naszych największych świętości przed dalszą desakralizacją, szarganiem i nadużywaniem -


POSTANAWIAMY CO NASTĘPUJE


1. Niniejszym i od tej pory wypowiadamy wojnę przeciwko wszystkim osobom, które biorą udział w wykorzystywaniu, nadużywaniu i fałszywej interpretacji świętych tradycji i duchowych praktyk naszych ludów Lakota, Dakota i Nakota.

2. Wzywamy wszystkich Lakota, Dakota i Nakota, naszych braci i siostry z rezerwatów i z tradycyjnych społeczności w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, aby aktywnie i pełnym głosem przeciwstawili się obecnemu przechwytywaniu przez obcych i systematycznemu niszczeniu naszych świętych tradycji.

3. Ponaglamy ludzi z naszych narodów do współdziałania z ich współplemieńcami żyjącymi w miastach, aby wspólnie zidentyfikować przypadki, gdy nasze święte tradycje są nadużywane, aby następnie dać odpór takim nadużyciom, sięgając po wszelkie odpowiednie po temu środki, takie jak demonstracja, bojkot, konferencje prasowe i bezpośrednia interwencja.

4. Szczególnie wzywamy wszystkich Lakotów, Dakotów i Nakotów aby stanowczo powstrzymali naszych własnych ludzi przed braniem udziału w pseudo-indiańskich ceremoniach, tak aby nie umożliwiali szargania naszych świętych ceremonii przez osoby postronne; jako że jak wszyscy wiemy są w naszych własnych narodach pewne jednostki, które prostytuują naszą duchową drogę [our spiritual ways] dla własnych egoistycznych zysków, bez poszanowania dla duchowego dobra narodu jako całości.

5. Proklamujemy postawę zero tolerancji dla jakiegokolwiek "szamana białych ludzi", który twierdzi iż wywodzi się z naszej wspólnoty, aby w ten sposób "zautoryzować" wywłaszczenie naszych ceremonii przez nie-Indian; Wszyscy ci "plastikowi uzdrowiciele" ["plastic medicine men"] są wrogami Lakotów, Dakotów i Nakotów.

6. Zachęcamy ludzi żyjących w zgodzie z tradycją, przywódców plemion, i rady zarządcze wszystkich innych narodów indiańskich, aby dołączyli do nas w nawoływaniu do natychmiastowego zaprzestania tej szaleńczej eksploatacji naszych szanowanych świętych tradycji Indian Ameryki przez zgłaszanie takich wykroczeń; ponieważ Lakotowie, Dakotowie i Nakotowie nie są jedynymi narodami, których duchowe praktyki są systematycznie gwałcone przez nie-Indian.

7. Nawołujemy wszystkich naszych indiańskich braci i siostry aby postępowali zdecydowanie i śmiało w naszej obecnej kampanii na rzecz skończenia z niszczeniem naszych świętych tradycji - mając w pamięci nasz najwyższy obowiązek jako Indian: zachowania czystości naszych cennych tradycji dla przyszłych pokoleń, tak aby nasze dzieci i dzieci naszych dzieci przetrwały i szczęśliwie żyły w świętym obyczaju do jakiego przeznaczył nasze godne szacunku narodu nasz Stwórca.


Podpisali:

Wilmer Stampede Mesteth; (Oglala Lakota); Traditional Spiritual Leader & Lakota Culture Instructor; Oglala Lakota College, Pine Ridge, South Dakota

Darrell Standing Elk; (Sicangu Lakota); President, Center for the SPIRIT, San Fancisco, California, & Pine Ridge, South Dakota

Phyllis Swift Hawk; (Kul Wicasa Lakota); Tiospaye Wounspe Waokiye; Wanblee, South DakotaOryginalne oświadczenie zostało złożone 10 czerwca 1993 na Piątym Szczycie Narodu Lakota, zjeździe przedstawicieli narodów Lakota, Dakota i Nakota z USA i Kanady.

Publikacja w internecie: puffin.creighton.edu/lakota/war.html


(Dla Taraki przełożył Tomasz Misterka.)Aby komentować Zaloguj się lub Zarejestruj w Tarace.

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author or Owner, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora/właściciela, którym jest Wojciech Jóźwiak.
X Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)