zdjęcie Autora

20 czerwca 2018

Jacek Dobrowolski

Serial: Mistrzowie i inni Znajomi
„Światło odkrywania” Toni Packer – książka o medytacyjnym zapytywaniu
! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

Kategoria: Mistrzowie i klasycy
Tematy/tagi: medytacjaToni Packerzen

◀ Ekskluzywna gnoza Ezry Pounda ◀ ► Figle migle lustik machera Fogelmana ►

Światło odkrywania Toni Packer (Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., w tłum. Anny Florek) to jej druga książka, która ukazała się w Polsce po Wolności od

Światło odkrywania” Toni Packer (Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., w tłum. Anny Florek) to jej druga książka, która ukazała się w Polsce po „Wolności od autorytetu” (wyd. SIC!) z 1994 r. Autorka, urodzona w Berlinie w 1927 r. w niemiecko-żydowskiej rodzinie naukowców, doświadczyła za rządów nazistów przemocy oraz alianckich bombardowań. Po wojnie wyszła za mąż za Amerykanina i osiadła w stanie Nowy Jork. Po studiach psychologicznych w Buffalo, zainteresowała się zenem, by po wielu latach medytacji stać się jego nauczycielką. Już wówczas odwiedzała Polskę począwszy od 1975 r. Jednakże w 1981 r., po zetknięciu się z tym co głosił Jiddu Krishnamurti, zrezygnowała z uczenia buddyzmu zen. Nie chciała dalej funkcjonować w hierarchicznej strukturze, nie chciała by ludzie bili przed nią pokłony i powtarzali jej słowa. Nie chciała również reprezentować żadnej tradycji, choćby nie wiem jak świętej i starożytnej z całym towarzyszącym jej sztafażem, technikami osiągania rezultatów, imitowaniem i poczuciem misji.
Toni Packer zdała sobie sprawę z tego, że każdy symbol, dogmat, autorytet, rytuał czy kult ograniczają prawdę. Przestała więc uważać siebie za nauczycielkę, a swych przyjaciół za uczniów. Zrezygnowała z władzy nad drugim człowiekiem. Nie założyła żadnego kościoła i w swoim Ośrodku Medytacyjnego Zapytywania i Odosobnień w Springwater nie namawiała do żadnej ideologii, a raczej do kwestionowania wszystkich.
Autorkę interesuje prawda tej chwili jako naturalna obecność tego co jest. Proponuje medytację bez koncentracji, premedytacji i interpretacji, przy otwartych zmysłach, uwadze i sercu. Jest to postawa odkrywcy porzucającego wszelkie wnioski na rzecz stałego dziwienia się tą właśnie chwilą. To zdumiewanie się, to medytacyjne zapytywanie, jest według niej najważniejsze. Toni Packer w tej książce zachęca do samodzielnego pytania o prawdę nie podług jakichś świętych, tradycyjnych wzorców, lecz we własny, ciągle świeży, sposób. Mamy przecież w nauce i sztuce wolność stawiania wszelkich pytań, czemu więc nie skorzystać z niej w procesie bezpośredniego poznawania? Po co kopiować duchowe autorytety lub ustanawiać swój własny?
W „Świetle odkrywania” autorka zajmuje się podstawowymi pytaniami i przeszkodami utrudniającymi poznanie nas samych jako niepojętej, bezgranicznej, miłującej inteligencji. Najlepiej wyrażają to tytuły rozdziałów: „Po co dawać nazwę temu co jest?”, „Na czym polega ta praca?”, „Jak mamy patrzeć?”, „Tęsknota za pełnią”, „Fakt, a fabuła”, „Lęk przed ciszą”, „Obserwowanie tego co jest”, „Uprzedzenia”, „Przytomność a lęk”, „Pomaganie innym”. Książka ta jest świadectwem otwartego dialogu z setkami osób, które dotarły na medytacje z nią lub pisały do niej listy. Mądrość autorki przejawia się nie w uwodzicielskim krasomówstwie czy tworzeniu atmosfery tajemnicy, lecz w sztuce przenikliwego i współczującego dialogu, umiejętności wysłuchania, towarzyszenia w wątpliwościach i pomocy w budzeniu samodzielnego zapytywania o prawdę tej chwili.
Książka ta budzi wiarę we własne siły, by kwestionować wszelkie rasowe, nacjonalistyczne, seksistowskie i religijne stereotypy, przesądy i uprzedzenia, którymi oddzielamy się od innych, a więc od całej ludzkości i całości życia. Nie wywołuje ona fascynacji, egzaltacji czy innych niezdrowych uczuć opisami jakichś duchowych rajów, nie namawia do grupowych entuzjazmów, lecz otrzeźwia i pomaga rozjaśniać to, co w nas nieświadome, nawykowe czy instynktowne. Uczy sztuki stawiania pytań, poszukiwania sensu i mądrego działania w sposób odpowiedzialny i uśmierzający cierpienie pośród naszego wewnętrznie skonfliktowanego i pełnego bólu świata. Otwarta, badawcza, demokratyczna i wyrozumiała postawa Toni Packer jest znakomitą odtrutką na wszelki fundamentalizm przekonany o swych absolutnych racjach.

Tekst z 2012 r. Toni Packer, ur. 5 lipca 1927, zmarła 23 sierpnia 2013. Czytaj też o Niej w Wikipedii i na stronie www.springwatercenter.org.

◀ Ekskluzywna gnoza Ezry Pounda ◀ ► Figle migle lustik machera Fogelmana ►

Aby komentować Zaloguj się lub Zarejestruj w Tarace.

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author or Owner, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora/właściciela, którym jest Wojciech Jóźwiak.
X Logowanie:

- e-mail jako login
- hasło
Zaloguj
Pomiń   Zapomniałem/am hasła!

Zapisz się (załóż konto w Tarace)